UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Kollektiv skattehysteri

11:31 / 3 november 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

USA sällar sig till länderna, där företagens räntekostnader inte skall vara avdragsgilla, i princip...

Allt kostar

Alla skulder i en balansräkningen kostar, i vissa fall genom separata räntefakturor (framförallt på banklån), i andra fall som ett påslag på priset för den vara eller tjänst som bolaget köper (exempelvis leverantörsskulder). Nu har alla världens politiker och skatteteoretiker fått för sig att den första gruppen räntekostnader inte skall vara avdragsgill. Till regionerna EU och Sverige, sällar sig nu USA i kampen för ökad jämlikhet mellan kapitalslagen. Det anses orättvist att ränta på lånat kapital är avdragsgillt när inte utdelningar på eget kapital är det. Denna orättvisa skall nu åtgärdas, även i USA, genom att ta bort avdragsrätten för räntekostnader. I gengäld sänks företagets skattesats. De flesta länder verkar sikta på en skattesats kring 20 procent.

Verkningslöst

Möjligen måste vi kalla det amerikanska förslaget för en testballong, för USA:s politiker vågar inte löpa linan fullt ut (som exempelvis Sverige är på väg att göra), utan stoppar avdragsrätten för räntor, enbart om de överstiger 30 procent av bolagets taxerade vinst. Bortsett från underligheten att denna begränsning medför att utrymmet för avdragsgillhet minskar när företaget går dåligt och resultatet faller, är det bara väldigt kapitaltunga verksamheter som kommer att drabbas av höjd skatt. Den största av dessa, i alla länder, är fastigheter. En av USA:s största fastighetsägare är amerikansk president. Därför är det inte överraskande att just fastigheter generellt undantas i USA:s förslag (planeras definitivt inte att undantas i Sverige).

Glada bankägare?

Räntekostnader betalar företagen i huvudsak till banker. Det vore därför logiskt om även bankernas ränteintäkter undantogs från beskattningen, eftersom deras räntekostnader ju inte skulle få dras av. Då skulle  räntenettot bli skattefritt  och bankernas aktieägare skulle bli stormförtjusta. Glada bankägare vill dock ingen politiker ha, så följaktligen undantas alltid bankerna från detta skatteförslag. Precis som i Sverige, är avdragsgilla koncerninterna räntor till andra (lågbeskattade) länder, nageln i ögat, även i USA. Den hårdbelånade private equity-industrin verkar ingen politiker gilla, särskilt inte när räntekostnaderna forslas utanför landets gränser och knappt beskattas alls. Det som dock är svårt att smälta, är varför ett lands alla företag skall drabbas, enbart för att PE-bolagen och några internationella storkoncerner hittar kryphål i skattelagstiftningen.

Och effekten?

Möjligen kommer aktiesparare i allmänhet knappt att märka någon förändring. På Stockholmsbörsen utgör räntenettot, exklusive bankerna, totalt sett 11 procent av rörelseresultatet de senaste fyra kvartalen. Det var 13 procent när räntorna var högre 2013. Utan lättnadsregler och med 20 procent skatt (föreslaget) skulle effekten på nettoresultatet bli en sänkning med försumbara 1 procent. Något värre är det för fastighetsbolagen. Om vi tar de sju största bolagen, utgör räntenettot idag 25 procent av rörelseresultatet. När räntorna var mer normala, låg denna andel klart högre, kring 40 procent. Med nuvarande låga räntor skulle förslaget dra ner nettoresultatet med 6 procent, men med mer normala räntor blir effekten drygt det dubbla. Samtidigt betalar fastighetsbolagen idag knappt någon löpande skatt alls, eftersom de har höga skattemässiga avskrivningar på byggnaderna. Möjligen överdrivs därför även fastighetsbolagens effekt. Och skulle andra länder följa USA i spåren och införa 30-procentsregeln, då undrar man varför politiker och skatteteoretiker ger sig in på denna beskattning överhuvudtaget.

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Hack i kurvan, eller...?20171102
Godkänd vinsttrend 20171031

IFO ångar på, tyvärr... 20171026
Katalonien mot avgrunden 20171025
Rapporterna ångar på 20171025

Om långsiktig vinsttillväxt 20171017

Oroande inflationstrend 20171016

Om börsens värdering 20171012

Bomben desarmerad 20171011

Höga vinstförväntningar 20171005

Extremt obehaglig utveckling 20171004

Svårtolkat index 20171002

Om svenska statsbudgeten 20170922

Behövs Riksbanken? 20170918

Om börsens värdering 20170912

Gör som Schweiz 20170911

Vad är Nordeas strategi? 20170908

Varning för Nordeas indexeffekt 20170907

Om hushållens skuldsättning 20170906

Luriga inköpschefer 20170904

Kan fondflöden spå börsutvecklingen? 20170901

Om oljepris och inflation 20170830

Bred konjunkturuppgång, men... 20170825
Lysande tider! 20170823
Vinster: Två starka sektorer och två svaga 20170822
Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821

Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016