UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Det brittiska dilemmat

09:26 / 20 januari 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Det brittiska dilemmat

Dubbla underskott och hög inflation är ett brittiskt dilemma. Därför är britterna inträngda i ett hörn när Brexitförhandlingarna drar igång.

Tuff inställning

"Inget avtal med EU, är bättre än ett dåligt avtal". Det var ett av huvudbudskapen i den brittiska premiärministern Brexittal igår. Talet fick pundet att stiga kraftigt mot de flesta valutor. Det tyder på att valutaplacerarna uppfattade talet som en utsträckt hand till smidiga och vänskapliga förhandlingar. Citatet visar dock att premiärministern knappast är beredd till långtgående eftergifter. 

Svaga utlandsaffärer

Men ministern har få valmöjligheter. Det beror på britternas ständigt överhettade ekonomi. Ett tecken är underskottet i bytesbalansen. Utrikesaffärerna går med minus, eftersom nettoexporten för varor och tjänster, liksom avkastningen på britternas utlandsinvesteringar (minskat med avkastningen på utlänningars brittiska investeringar) ger ett löpande underskott. För att valutan inte skall falla måste utflödet balanseras av ett investeringsinflöde, vilket också varit fallet de senaste 20 åren. "Inget avtal med EU" skulle naturligtvis dramatiskt minska utlänningars intresse för direktinvesteringar i landet. Det skulle tveklöst pressa pundet.

Underskott i statsbudgeten

Därtill har den brittiska staten normalt ett underskott i statsbudgeten. Dels bidrar det till bytesbalansens negativa saldo, dels bidrar det till inflation, genom att staten överkonsumerar. Denna typ av dubbla underskott, både i statsbudgeten och i utrikesaffärerna, är normalt en tydlig indikation på en svag valuta. Bara om landet kan locka utländska investeringar kan en valutanedgång hejdas. Utan ett handelsavtal med EU försvagas brittisk ekonomi, varvid  skatteintäkterna minskar och underskottet i statens budget ökar. Det kommer att pressa valutan.

Inflationen ständigt hög

Den tredje faktorn som borde göra den brittiska premiärministern mer ödmjuk, är inflationstakten. Den är ständigt högre i Storbritannien än inom Eurozonen (och Sverige). Också det pressar valutan, eftersom en hög inflation försämrar konkurrensförutsättningarna för exportföretagen, vilket försämrar bytesbalansen. Därtill är nu inflationstakten kraftigt på väg upp, vilket minskar centralbankens möjligheter att hålla kvar den expansiva penningpolitiken. Britterna är faktiskt på väg in i samma rundgång som norrmännen, där en försvagad ekonomi, försvagar valutan, som trycker upp inflationstakten (till mellan 3 och 4 procent) och stoppar centralbankens möjligheter att stimulera ekonomin via räntan. 

Britterna bakbundna

Den brittiska premiärministern vill få det att se ut som om förhandlingarna med EU sker på lika villkor, att britterna och EU har lika mycket att förlora på konfliktfyllda och utdragna förhandlingar. Bortsett från den uppenbara skillnaden i storlek, är sanningen att EU har i huvudsak överskott och låg inflation, där britterna har det omvända. Därför kan EU och kärnområdet eurozonen, stimulera ekonomin vid tröga förhandlingar, medan Britterna är bakbundna. "Inget avtal med EU" är därför knappast ett handlingsalternativ, utan snarare en brittisk katastrof.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Var ligger botten för pundet? 20170110
Aktier - det långa perspektivet 20170109


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016