UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Luriga inköpschefer

09:14 / 4 september 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Enligt inköpschefsindex kollapsade den svenska industrikonjunkturen i augusti. Kan det vara möjligt?

Kraftig nedgång

De svenska inköpschefernas index rasade i augusti från 60,3 till 54,7. Med 5,6 enheter är det faktisk det tredje största fallet någonsin (index startade 1994) och var bara marginellt värre än raset i samband med finanskraschen i november 2008 på 5,9. Samtidigt gick amerikanska inköpschefsindex ISM upp med 2,5 enheter till 58,8. Det var det högsta värdet sedan april 2011. Vilken konjunkturbild är sann?

Säsongsvängningar

Det svenska indexet har tydliga säsongsvängningar, vilket kan förklara ungefär hälften av det aktuella raset. Granskar vi indexvärdet varje månad sedan 2010, vilket är en period med höga värden, kan konstateras att augustivärdet genomgående registrerar en nedgång från juli till augusti på i genomsnitt 2,8 enheter. Under sju av åtta år går index ned i augusti. Även från starten är augusti månad den svagaste, med ett fall på i genomsnitt 1,0 enheter. Skälet till augustis bakslag är att tredje kvartalet är det svagaste för industrin. Emellertid skall indexet vara säsongsjusterat, men uppenbarligen har indexkonstruktörerna inte lyckats fullt ut. 

Svagare höst

Det amerikanska indexet visar inte samma säsongsmönster. Däremot visar det en svagare utveckling under hösten än våren. Detsamma gäller det svenska indexet. Mönstret för det svenska indexet är också att värdet bottnar i augusti, för att jobba sig uppåt fram till januari efterföljande år. Min gissning är att inköpschefernas påverkas av börsutvecklingen och den är ofta sämre under hösten än under våren, även i USA. 

Dollarn påverkar

Eftersom Stockholmsbörsen har fallit sedan april skulle börsen kunna vara en förklaring till nedgången. Drar vi därtill bort min extra säsongskomponent är det ungefär två indexenheter som skulle behöva förklaras. Här passar dollarfallet in. Därtill har även euron gått ner mot kronan. Eftersom inköpscheferna till stor del jobbar i exportindustrin blir valutautvecklingen viktig. Dne kan förklara en stor del av kvarvarande nedgång.      

Årsgenomsnitt bättre

En bättre teknik är att mäta indexet som ett rullande årsgenomsnitt, hellre än månad för månad. Då elimineras säsongsvängningarna. Gör vi det kan konstateras att både det svenska och det amerikanska indexet visar en mycket stark trend. Det tyder på att industrikonjunkturen fortsätter att vara mycket stark. 

 

Chefsanalytker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Kan fondflöden spå börsutvecklingen? 20170901
Om oljepris och inflation 20170830

Bred konjunkturuppgång, men... 20170825
Lysande tider! 20170823
Vinster: Två starka sektorer och två svaga 20170822
Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821

Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016