UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Cykliskt och konsument lyfter vinsterna

15:03 / 28 juni 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Andra kvartalets vinster beräknas lyfta markant för cykliska företag och konsumentföretag. Bankerna beräknas få det motigare.

Cykliskt får ett lyft

Vinsterna för börsbolagen under det andra kvartalet beräknas, enligt SME, lyfta med 11 procent i förhållande till samma kvartal för ett år sedan. Störst andel av lyftet återfinns i verkstadssektorn. Där motsvarar den förväntade vinstökningen 90 procent av hela börsens prognostiserade ökning, med Volvo och Atlas Copco som dominanter. Även basindustriföretagen beräknas lyfta vinsterna markant, nästan 80 procent, men eftersom sektorn är relativt liten numera, motsvarar det bara 25 procent av den totala vinstökningen. Nummer tre i rangordning är konsumentföretagen, där vinsten beräknas öka 13 procent, trots en förväntad oförändrad vinst i bjässen H&M. Det motsvarar 20 procent av den totala vinstökningen.

Bankerna får motvind

I andra änden hittar vi två sektorer med förväntade vinstminskningar - banker och IT/telekom, som i båda fallen beräknas ha en vinstnedgång som i storlek motsvarar 25 procent av den samlade vinstförändringen. I banksektorn finns dock en del engångsvinster från förra året som spökar, men totalt sett är ändå förväntningarna lågt ställda i de större bankerna, medan mindre finansinstitut väntas gå fortsatt bra. Inom IT/telekom är det framförallt Ericsson som väntas redovisa en kraftig vinstminskning och ungefär ett nollresultat.

Breda trenden styrker

Även om ovanstående sektorutveckling är påverkad av enstaka storbolag, styrker medianmätningen samma trend. Verkstadsföretagens vinst förväntas få en mediantillväxt på 22 procent, följt av basindustrin på 18 procent och konsumentföretagen på 15 procent. I andra änden hittar vi banker/finans med förväntat minus 3 procent och IT/tele med nolltillväxt. Försäljningstillväxten ger samma bild (median), med lyft i basindustrin på 18 procent, följt av konsumentvaror på 13 procent och verkstad på 11. I andra änden hittar vi sjukvård och IT/tele på 4 procent och bank/finans med 6 procent. Det är ändå rätt hyggliga tillväxttal, för att vara sämst i klassen. 

Men bygg då?

Hetaste makrostatistiken hittar vi i den svenska byggsektorn. Mot den bakgrunden är det konstigt att prognoserna inte ger sektorn en bättre placering än mittfältet. Vinstökningen beräknas bli 6 procent (9 procent mätt som median), men vinstökningens andel av totalökningen är bara fem procent. Därtill beräknas försäljningsökningen i median stanna på ungefär 6 procent, vilket är en medioker notering detta kvartal. Det känns därför som om förväntningarna på byggsektorn är ganska lågt ställda, i alla fall i förhållande till makrostatistiken.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Bågen hårt spänd 20170627
IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016