UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vinster: Två starka sektorer och två svaga

08:56 / 22 augusti 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Variationen mellan sektorerna är tydlig, även långsiktigt. Topp och botten är lätt att peka ut.

Vinsttillväxt 10 procent

När samtliga bolag i SME:s population lämnat rapport, kan konstateras att de avslutande rapporterna höjde mediantillväxten något, till 10 procent i årstakt. Det var nästan i linje med prognoserna. Följaktligen var det bara 48 procent av bolagen som låg under prognos och medianutfallet blev till slut endast minus 0,1 procent. Däremot gick det sämre för de största bolagen. Tillväxten i den summerade vinsten stannade på 5 procent och det summerade utfallet mot prognos blev minus 2,9 procent.

Två sektorer vinnare

Granskar vi sektorutvecklingen de senaste åren (mätt som median för att hitta den underliggande tillväxten) utvecklas konsumentvaror och byggrelaterad verksamhet bäst. Båda sektorerna har ökat försäljningen fjorton kvartal i rad, samt ökad vinst under tretton av kvartalen. I botten hittar vi sjukvårdsföretagen och IT/tele. I båda fallen är både försäljnings- och vinstutvecklingen svag. Under mer än hälften av kvartalen backar försäljningen och vinsten. De senaste kvartalens "runner-up" är verkstadsföretagen, som härigenom börjar få en bra trend för hela fyraårsperioden.

Positivt prognosutfall inom konsument 

Av våra åtta sektorer under Q2, visade finans och konsument tydligt bättre vinstutfall än prognos (medianvärde), medan sjukvårdsföretagen och IT-/telesektorn låg klart under. Övriga sektorer låg bara något under prognos. Granskar vi den långsiktiga sektortrenden har konsumentsektorn en positiv trend, medan sjukvårdsföretagen har en klart negativ. Möjligen kan även banksektorn sägas ha en positiv trend, men övriga sektorer pendlar kring nollstrecket, antingen över eller under beroende på vilket kvartal.

Slutsats - ingen oro

Slutsatsen blir densamma som efter tidigare rapportanalyser. Andra kvartalets vinster var tillfredställande, men något svagare än förväntat. De större bolagen har en svagare trend än de mindre och de inhemska sektorerna konsument och bygg fortsätter att vara bättre än övriga. Dock har byggsektorn svårt att nå upp till prognoserna. Den som söker motiv för att köpa aktier på Stockholmsbörsen, kan mycket väl använda rapportperioden som ett argument. En viss varning dock för de indexmässigt största bolagen. Där är trenden mer osäker och omstruktureringskostnaderna ständigt återkommande.

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821
Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016