UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vinster Q2: Verkstad och konsument drar

12:05 / 26 juli 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Verkstadssektorn stod för det största vinstlyftet i miljarder kronor under Q2, men konsumentsektorn stod för det största lyftet jämfört med prognos. 

Vinstutveckling - värde

Efter att bolag motsvarande ungefär tre fjärdedelar av börsvärdet lämnat rapport, är vinstlyftet jämfört med samma kvartal för ett år sedan 1,9 miljarder kronor, motsvarande en ökning på marginella 2,3 procent. Verkstadssektorn bidrog med 7,6 miljarder, främst tack vare ett kraftigt lyft i Volvo. Näst viktigast var konsumentföretagen, där vinsten ökade med 2,3 miljarder kronor, tack vare lyft i främst H&M och Essity (f d SCA). I botten hittar vi, inte överraskande, IT/telesektorn, med ett vinstfall på hela 6,3 miljarder kronor, ungefär lika fördelat mellan Ericsson och Telia. Något mer överraskande var att bankerna var näst sämst, med ett fall på 3,2 miljarder. Det beror dock till stor del på att resultatet föregående år innehöll reavinster på sålda intressebolag i flera av bankerna.  

(Klicka på bilden för att förstora den)

Vinstutveckling - median

Granskar vi den ovägda medianutvecklingen får vi en tillväxt för samtliga bolag på goda 8,9 procent. Även här låg verkstad i topp med en tillväxt på 24 procent, följt av konsumentsektorn med 16 procent. Medianutfallet visar att tillväxten i dessa sektorer är relativt bred. I botten hittar vi sjukvårdssektorn på minus 29 procent och basindustrin på minus 17. I det senare fallet stiger dock vinstens värde, tack vare bra utveckling i SSAB och Boliden, men det är något fler bolag i sektorn som rapporterar fallande vinst än stigande. Inom sjukvårdssektorn är dock trenden tydligt negativ. Även IT/telesektorn kommer in på en negativt mediantillväxt, i detta fall på 14 procent. Den svaga utvecklingen för IT/tele är alltså ganska bred. Det bör dock betonas att vår population har ganska få IT-bolag. 

Prognosutfall - värde

För de rapporterade bolagen som helhet ligger vinsten 2,5 miljarder kronor under prognoserna, motsvarande en avvikelse på 2,9 procent. Bäst utveckling redovisar konsumentsektorn, där utfallet översteg prognoserna med 0,8 miljarder kronor, motsvarande 5,6 procent. Det berodde i huvudsak på ett bra utfall i H&M. Tvåa är bankerna med ett positivt utfall på 0,2 miljarder, motsvarande 0,6 procent, där bara Nordea låg under. Konstigt nog redovisade den expansiva verkstadssektorn under prognoserna. Avvikelsen är 0,8 miljarder kronor, motsvarande 3,0 procent. Atlas Copco och Alfa Laval är orsaken. I botten hittar vi IT/tele, som landade 2,0 miljarder kronor under prognoserna, motsvarande en miss på 56 procent. Telia hade klart störst avvikelse, följt av Ericsson.

Prognosutfall - median

För att få ett mått på den underliggande utvecklingen mäter vi också avvikelsen för sektorerna som median. För samtliga bolag ligger medianavvikelsen på minus 0,6 procent, med 48 procent av bolagen under prognos. Bäst utveckling hade bankerna med plus 3,2 procent, följt av konsumentsektorn på 2,9 procent. I botten hittar vi sjukvårdsföretagen med minus 46 procent, följt av servicesektorn på minus 23. I det senare fallet är det dock få bolag, varför mätningen inte är representativ. Nummer tre i botten var basindustrin, med minus 8,1 procent och med merparten av bolagen under prognos. Något överraskande landade även den expansiva verkstadssektorn på minus 0,7 procent, vilket visar att sektorn, trots den kraftiga vinstuppgången, levererade i underkant av förväntningarna.

Banker och verkstad har fått sällskap

Börsens vinstmässigt viktigaste sektorer är bankerna med hittills 32 procent av totalvinsten, följt av verkstadssektorn på 29 procent. Så har det varit under flera år. Nytt är att konsumentsektorn nu klivit upp på en tredjeplats, med 19 procents andel. Det beror både på att vinsterna växer i sektorn, men också på att SCA:s konsumentvarudel Essity flyttats från sektorn basindustri till konsument. Slutligen saknas egentligen bara en större sektor i ovanstående beskrivning - byggrelaterad verksamhet. Sektorn ligger i mittfältet, med en vinstökning på 5 procent (median 3,8), samt ett utfall mot prognos som i värde ligger på minus 0,2 procent (median minus 0,6). Sektorn har under flera år levererat vinstökningar, men också nästan regelmässigt legat under förväntningarna. Så även detta kvartal.

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Vinstutvecklingen i underkant 20170725
Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016