UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Om fransk konjunktur

09:24 / 8 maj 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker


Den nye presidenten tar över ett land, som är bättre än sitt rykte, utom inom ett område.

BNP-tillväxt hygglig

Den franska BNP-tillväxten ligger relativt stabilt på drygt 1 procent, vilket är något under snittet för de stora industriländerna i den "gamla världen" (USA, Japan och Europas fem största länder). Trenden är dock stabil.

Industrins utveckling hygglig

Granskar vi tillväxten i industrin är den något lägre än gamla världens globala snitt. Volatiliteten i Frankrike är dock relativt hög, vilket gör slutsatsen något osäker. Granskar vi Markits inköpschefsindex för Frankrike, är indexet dock klart på uppåtgående och ungefär i paritet med det globala snittet.

Inhemsk tillväxt bra

Något överraskande är den inhemska konsumtionen stark. Både bilförsäljning, detaljhandeln och bostadsbyggande ligger alla i paritet med det globala snittet, som därtill utvecklas bra. Dessutom är de franska trenderna de senaste året mycket starka. Prisutvecklingen på bostäder är dock något lägre än det globala snittet, men trenden uppåt är stark. Därför bör de franska bopriserna i årstakt komma upp i det globala snittet inom ett halvår.

Sysselsättningen ett sorgebarn

Däremot är sysselsättningen ett sorgebarn. Redan innan Lehmankraschen låg tillväxten i franska sysselsättning på halva den globala nivån för den gamla världen. Det har gjort att arbetslösheten bitits sig fast kring 10 procent, vilket är globalt sett mycket högt. Oroande är också att det inte finns någon tendens till förbättring.

Slutsats - ingen krisekonomi

Tillskillnad mot vad som ofta sägs är alltså Frankrike ingen krisekonomi. Däremot är det en ekonomi som är mycket beroende av utvecklingen i sina Medelhavsgrannar - Spanien och Italien. När dessa båda föll kraftigt för tre år sedan, i spåren av Greklandskrisen, påverkades också Frankrike markant. När nu dessa båda är på väg upp gynnar det Frankrike. Dessutom är Tyskland mycket starkt, vilket tveklöst är en viktig faktor i den franska konjunkturekvationen. Den nye presidenten har det därför hyggligt förspänt.