UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Bekymmersam trend

10:34 / 1 februari 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Bekymmersam trend

Efter en månad med oförändrade kurser, håller sig värderingarna på konstant nivå, men vår jämförelseparameter är på väg ner i källaren.

Värdering Stockholm

Index på Stockholmsbörsen står på ungefär samma nivå idag, som vid årsskiftet. Månaden bjuder på både en uppgång och en tillbakagång. granskar vi p/e-talet kan konstateras att det, enligt våra mätningar, ligger på mellan 19 och 20. Det är på ungefär samma nivå som för en månad sedan. Vi jämför p/e-talet med det inverterade inflationstakten plus 5,3 procentenheter. Tillägget på 5,3 procent motsvarar den reala vinstökningen för Stockholmsbörsens bolag sedan 1975. Denna jämförelsebas har fungerat bra den senaste femårsperioden och indikerar att Stockholmsbörsens värdering idag borde ligga kring p/e 14. I förhållande till detta benchmark är Stockholmsbörsen alltså högt värderad.

Värdering S&P

S&P-index visar för januari ungefär oförändrade kurser, med samma trend under månaden som Stockholmsbörsen. Värderingen för S&P ligger på p/e 17. Jämför vi S&P:s värdering med vår inflationsbenchmark kan samma höga värdering konstateras även för S&P. Inflationstakten i USA gör att benchmark indikerar ett p/e-tal på mellan 13 och 14.

Övervärdering?

För Stockholmsbörsens del innebär den höga värderingen att den extremt låga räntenivån får allt större tyngd. Det är bristen på långsiktigt hållbara placeringsalternativ, som är den huvudsakliga drivkraften för börsutvecklingen. Så länge den förväntan håller i sig har vi ingen övervärdering. Den amerikanska marknaden har betydligt högre räntor än Sverige och drivs därför snarare av förväntningar om den nye presidentens tillväxtpaket. Utan kursuppgången efter presidentvalet, skulle S&P:s värdering legat på mer balanserade nivåer. Här framstår därför övervärderingen som ganska uppenbar. Totalt sett kan dock den aktuella inflationstrenden lyftas fram som en mycket bekymmersam faktor för börsutvecklingen.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Att bolla med handgranater 20170126
Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016