UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Mycket stark utveckling

17:40 / 27 april 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker


Rapporterna visar att börsbolagens utveckling är mycket stark. Trenden uppåt är den bästa på tre år.

Kraftigt lyft

När bolag motsvarande två tredjedelar av börsvärdet lämnat rapport, kan konstateras att vinstutvecklingen är mycket stark. Totalt 80 procent av bolagen ökar vinsten och mediantillväxten är 17 procent. Summerar vi vinsten och exkluderar de tre bolag med störst fall (Ericsson, Telia, Astra Zeneca) och störst uppgång (SEB, Atlas Copco, Boliden) blir vinsttillväxten 23 procent. Inkluderar vi slutligen samtliga bolag stannar vinsttillväxten på 7 procent, eftersom Ericsson drar ner markant.

Överträffar prognos

Utfallet mot analytikernas prognoser är också mycket starkt. Två av tre bolag överträffar SME-prognoserna  och utfallet (median) är plus 6,7 procent, vilket  är extremt stark i ett historiskt perspektiv. Summerar vi utvecklingen och exkluderar de tre sämsta (Telia, Boliden, Ericsson) och de tre bästa (Volvo, ABB, SEB) blir utfallet plus 7,8 procent. Även det är mycket starkt. Om vi slutligen summerar samtliga bolag, överträffar totalen analytikernas prognoser med hela 11 procent, vilket naturligtvis också är enastående bra.

Försäljningen mer dämpad

Granskar vi försäljningsutvecklingen blir den något mer dämpad. Tillväxten i median är 7,4 procent, vilket fortfarande är starkt. Mäter vi däremot försäljningsutvecklingen som en summa för alla bolag faller tillväxten till 3,1 procent, vilket är mer normalt. Mäter vi slutligen försäljningsutfallet mot analytikernas prognoser som median, blir den 1,7 procent, medan den summerade blir 2,1 procent. I båda fallen är detta mycket starka siffror.

Slutsats - överraskande stark

Börsbolagens utveckling under det första kvartalet kan sammanfattas i i två ord: Överraskande stark.