UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - IFO ångar på

09:03 / 27 juni 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Tyska IFO-indexet ångar på. Det är bra för Europakonjunkturen, men dåligt för ett par andra parametrar.

Inflytelserikt index

Ett av Europas viktigaste humörindex är tyska IFO, som mäter aktiviteten i tysk ekonomi. Det har funnits i nästan 30 år. Tyvärr har den inte någon exakt motsvarighet i andra länder, vilket minskar användbarheten. I Tyskland är indexet dock mycket uppmärksammat. Därför är det inte konstigt att de flesta tyska affärsmän man möter, strålar ikapp med solen. IFO har nämligen aldrig legat högre. Det är ganska sensationellt, eftersom Tyskland bara för ett år sedan betraktades av de flesta som ett osäkert kort.

Stöttas av konsumtionen

Det är framförallt den inhemska ekonomin som går som tåget. Granskar vi två viktiga indikatorer för själva privatkonsumtionen, kan konstateras att detaljhandelstillväxten slår rekord, samt att bilförsäljningen är urstark. Det är dock inga nya trender, utan tillväxten har varit synlig i nästan två år. Det är en god indikation på hur lång tid det tar för konjunkturen att uppfattas som "bra" ur medias och allmänhetens synvinkel, efter det att statistiken visar att trenderna vänt.

Inte bara roligt

För aktieplacerare är dock en god konjunktur inte bara roligt. Baksidan är räntan och valutakurserna. Euron har visserligen redan återhämtat en del av svagheten mot dollar den senaste tiden, men i ett flerårigt perspektiv är euron orealistiskt svag. Den hålls där av den låga räntan, som ECB håller på konstlat låga nivåer. En av de viktigaste parametrarna vid valutaanalyser, är nämligen ränteskillnaden i tvååriga statsobligationer. Skillnaden mellan Tyskland och USA ligger fortsatt på höga 2,0 procent, vilket håller dollarn hög. Den dag det tyska expressloket börjar bli en börda för ECB, så att placerarna misstänker högre Europaräntor, då kan dollarn snabbt falla. Då finns det anledning att vara försiktig som europeisk aktieplacerare.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Om sill och kräftor 20170622
Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016