UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Något om börsens sektorvärdering

13:26 / 29 maj 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Kraftiga uppjusteringar av vinstprognoserna får börsens värdering för 2017 att se mindre farlig ut, men det finns tydliga sektorskillnader.

P/e på historisk vinst hög

Är börsen högt värderad? Tveklöst, om vi räknar på den historiska vinsten  2016. Räknat på SME-bolagen blir p/e-medianen 22, för de bolag med positiva resultat. Av åtta sektorer får sex ett p/e-tal som är över 20. Bara byggsektorn och bankerna landar under 20, därtill bara marginellt under. Bygg och bank är dessutom två sektorer med vinster som ligger på all time high, vilket alltid ger försiktigare värderingar och låga p/e-tal. 

Uppjusterade vinster 2017

Granskar vi värderingen på vinstprognos 2017 faller p/e-medianen till 18. Det är fortfarande historiskt högt, men nedgången i p/e indikerar att förväntningarna på vinsttillväxt (median) ligger mycket högt, på 23 procent. Granskar vi sektorerna mätt som median, kan konstateras att konsumentföretagen och bankerna förväntas ha lägst vinsttillväxt, med 6 respektive 10 procent, följt av byggsektorn på 14 procent. I toppen hittar vi IT/tele med en uppgång på drygt 50 procent, tack vare att en del negativa engångsposter lämnar resultaträkningarna i flera bolag, exempelvis Ericsson. Näst bäst uppgång förväntas i hälsovårdssektorn, med plus 24 procent. Även denna sektor hade under 2016 stora engångskostnader och en pressad lönsamhet. Nummer tre i förväntad vinsttillväxt 2017 är verkstadsbolagen, med 21 procents uppgång.

P/e-talet 2017

Lägst p/e på 2017 års vinstprognos har bankerna, byggsektorn och basindustrin med en värdering på ungefär 16 gånger, följt av IT/telekom med knappt 18, medan konsumentföretag  respektive verkstadssektorn ligger på ett p/e på ungefär 20. I topp ligger sjukvårdssektorn med ett p/e-tal på ungefär 28  men det beror på att vinsterna i flera av förtagen är nedpressade.

P/e-talet 2018

Drar vi ut perspektivet till vinstprognos 2018 faller SME:s median-p/e till drygt 16, vilket fortfarande är över den långsiktiga historisk värderingen på 14-15. Räknat på prognos 2019 är p/e nere i 15, vilket alltså är den långsiktiga normalvärderingen. Då räknar placerarna med en vinstuppgång 2018 på 9 procent, vilken går ner till 6 procent för 2019. Granskar vi sektorer kan konstateras att IT/tele får ett p/e på 22, följt av hälsovårdssektorn på 19, medan de flesta övriga sektorer, utom bankerna, får en värdering på mellan 15 och 17. Bankerna ligger lägst med ett p/e på drygt 13. Drar vi ut perspektivet till prognos 2019 minskar skillnaderna ytterligare och de flesta sektorer trängs på p/e-tal mellan 14 och 16, utom bankerna, som ligger på 12. Det kan dock konstateras att även dessa p/e-tal är högre än det långsiktiga bössnittet.