UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Aktier - det långa perspektivet

13:34 / 9 januari 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Aktier - det långa perspektivet

Det finns en klar vinnare och en tydlig förlorare på aktiemarknaderna de senaste femtio åren. Det gäller oavsett om vi mäter i lokal valuta eller i US-dollar.

Och vinnaren är...

Enligt indexberäknaren MSCI hamnar Sverige i klar topp. Med en avkastning inklusive utdelningar på 12,8 procent per år (mätt i USD) är Sverige den solklara vinnaren sedan 1970. Italien är likaledes den glasklara förloraren. Där stannar den årliga avkastningen på 4,7 procent. Skillnaden är markant och besynnerlig, eftersom båda länderna är historiska höginflationsländer med stora devalveringar av valutan. Sveriges goda utveckling kan därför inte tillskrivas våra devalveringar, utan är uppenbarligen mer strukturell. USA, som i dessa sammanhang kan betraktas som ett globalindex, landar här på 10,0 procent per år, medan övriga större länder i jämförelsen (de stora länderna i Europa och Japan) landar i stort sett samtliga på mellan 9 och 9,5 procent. Spanien ligger något efter på drygt 8 procent.

Sverige unikt

Den svenska börsens goda utveckling vilar på en fantastisk utveckling både mot slutet av 80-talet, liksom under perioden 2003-2007, då det kinesiska loket drog som mest. Räknat under hela perioden från 1970 har MSCI Sverige i USD utvecklats 3,5 gånger bättre än USA, medan Italien ligger på 0,1 gånger, alltså på bara 10 procent av den amerikanska. Det är hisnande skillnader. Räknat från 1970 hade MSCI Sverige en utveckling på drygt 6 gångar den amerikanska. Det var fram till 2011. Därefter har Sverige tappat. Värt att notera är att Japan, den ständiga strykpåsen, klarat en utveckling som är i paritet med de stora europeiska länderna. Tillväxten är dock skevt fördelad, med en utklassning av övriga marknader under 70- och 80-talet, varefter Japan kollapsade fram till slutet av 90-talet. Därefter har Japan faktiskt utvecklats ungefär som de stora europeiska länderna (mätt i USD).    

Real utveckling stärker

Även om vi mäter utvecklingen i lokal valuta, samt gör en justering för skillnader i inflationstakt står sig Sveriges försprång. Skillnaderna mellan länderna är dock större än i USD. Den reala tillväxten i MSCI Sverige ligger på 9,6 procent per år sedan 1971, medan den amerikanska stannar på 5,6 procent, samtidigt som Italien inte ens klarar inflationen. Där blir den reala avkastningen minus 0,8 procent. Tyskland kommer tvåa efter Sverige på 7,0 procent per år, medan Storbritannien och Frankrike ligger på 5,2 respektive 5,3 procent. Japan släpar något efter dessa med en real tillväxt på 3,8 procent. De två framgångsrika decennierna, justerat för inflation, var 80- och 90-talen, medan 70-talet var en katastrof (på grund av mycket hög inflation). Samtidigt blev 2000-talet också svagt beroende på IT-haussens extremt uppdrivna kurser i början av decenniet. Det innevarande decenniet från 2010 toppas klart av USA på nästan 15 procents årlig avkastning, följt av Sverige på 8 procent (mätt i USD) och med Italien fortfarande är kvar i botten på minus 6,0 procent. Mäter vi i lokal valuta och justerat för inflation, krymper skillnaden mellan USA (12,6 procent) och tvåan Sverige (11,4), medan Italien ligger kvar i botten (-2,6).

Och slutsatsen?

För svenska placerare blir slutsatsen att det inte funnits mycket att hämta på en geografiskt diversifierad portfölj de senaste 50 åren. Ytterligare en slutsats är att den amerikanska börsen utvecklats unikt bra de senaste åren, jämfört med de större börserna i Europa. Det gäller både mätt i USD, såväl som i inflationsjusterad lokal valuta. En viss varning kan därför utfärdas för den aktuella amerikanska utvecklingen.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016.