UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - I huvudet på en aktieplacerare

14:46 / 29 mars 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

I huvudet på en aktieplacerare

Vilka faktorer är viktigast för en börsplacerare? Räntan, dollarn, inflationen, konjunkturen, börsens p/e eller något annat? Se min presentation i efterhand  från Remiums kapitalmarknadsdag, som hölls den 28 mars på Scandic Anglais i Stockholm. 

Räntan

Räntan är normalt den faktor som avgör börsutvecklingen. Dels påverkar räntan placerarnas alternativa placeringar, dels är den gasen och bromsen på konjunkturen. Därför borde det glädja aktieplacerarna att den globala räntenivån är fortsatt rekordlåg, trots den senaste tiden uppgång med 0,5 procent. Merparten av länderna ligger kring 1,5 procent, men USA och Australien ligger klart högre.

Inflationen

Före räntestegringar stiger dock inflationen. Så också nu. Det globala snittet ligger på 1,3 procent, men det är en bred stigande internationell trend och många industriländer ligger kring den viktiga gränsen på två procent. Eftersom inflationen stiger snabbare än räntan har dock realräntan fallit och är under noll i de flesta länder. Detta verkar tillväxtstimulerande, men är också en indikation på fortsatt stigande räntor.

Valutan

Ytterligare en viktig faktor är valutasvävningarna. Klart är att dollarkursen är hög i ett historiskt perspektiv, oavsett mot vilken valuta vi mäter. Det är de höga räntorna i USA som drar upp valutan mot både euro och pund. Mot svenska kronan är även euron högt värderad. Både dollarn och euron gynnar alltså de svenska börsbolagens vinstutveckling. Också pundet är högt värderad mot kronan i ett långsiktigt perspektiv. Det överraskar nog många, eftersom valutan fallit de senaste halvåret. Den kortsiktiga trenden innebär därför en press på börsbolagens vinster, men det finns alltså fortsatt fallhöjd i pundet.

Tillväxten

Nästan alla tillväxtparametrar pekar uppåt. Den globala BNP-tillväxten har förbättrats de senaste två kvartalen. Inköpschefernas index stiger över hela linjen. Industriproduktionen och detaljhandeln förbättras, medan däremot tillväxten i bilförsäljningen är på väg att dämpas. Sysselsättningen är också globalt stark, liksom bostadsbyggandet. Bilden av den globala konjunkturen är därför stark.

Vinstutvecklingen

Vinsterna i Stockholmsbörsens bolag har stigit de senaste 12 kvartalen, mätt som median. Det är starkt. Även innevarande kvartal ser ut att ge en tillväxt kring 10 procent, enligt analytikerprognoserna i SME. Försäljningstillväxten har dock varit svagare, men tog fart förra kvartalet. Bäst utvecklas konsument- och byggrelaterade företag, medan sjukvårdsföretagen ligger i botten.

Värderingen

Det stora hotet mot börsen är värderingen. P/e-talet är högt, oavsett hur vi mäter. Det gäller även den viktiga amerikanska marknaden. Eftersom inflationen samtidigt stiger har det bildats ett ohälsosamt glapp mellan börsens värdering och den värdering som vi kan acceptera med inflationstrenden som bas. Möjligen kan inflationsuppgången komma att bromsas när nu oljepriset fallit tillbaka, men om den fortsätter upp är börsen farligt högt värderad.