UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Om svenska statsbudgeten

12:22 / 22 september 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker


Regeringen tycker Sveriges statsfinanser är bra. Då finns plats för ökade utgifter. Det gillar nog Riksbanken.

Budgetsaldo på plus

Precis som företagens kassaflöde, svänger statsbudgeten kraftigt. I ett land som Sverige, med stora statliga utgifter och inkomster i relation till ekonomin, blir dessutom statsbudgeten "marginalkänslig". Små förändringar i den ekonomiska aktiviteten, får stora effekter på budgetsaldot. Det är vad vi ser nu. Sedan andra kvartalet 2015 har statsbudgetens inkomster stigit kraftigt, betydligt snabbare än BNP. Därför har inkomstrelationen till BNP ökat från 19,6 till 21,9 procent. Eftersom utgifternas expansion knappt hållit jämna steg med BNP, har utgiftsandelen fallit, från 21,6 till 20,6 procent. Följaktligen har svenska budgetsaldot vänts från underskott till ett överskott på en dryg procent av BNP och regeringen har omgående tagit på spenderbyxorna.

Osäkert överskott

Problemet med detta är två. Dels är budgetsaldot på 1 procent av BNP felräkningspengar. Dels är statsbudgetens inkomstsida dopad av kraftigt snabbt ökade skatteintäkter. Visserligen har regeringen generellt höjt inkomstskatten i de övre segmenten, men dessutom rullar hjulen otroligt fort inom bostadsområdet. Därtill har börsen gått bra de senaste tre åren. En försvarlig del av statsbudgetens intäktsökning är därför temporär. Kapitalvinster på fastigheter och aktier har den karaktären. Den som därför lägger statsbudgetens saldo parallellt med BNP-tillväxten, blir snabbt varse att statsbudgeten har ett extremt tillväxtberoende. Att därför dela ut pengar i dagens brännheta konjunktur, riskerar att bli ett återtag när väl tillväxten och skatteintäkterna pressas.  

Långsiktigt underskott

Möjligen finns det även anledning att skicka ut en inflationsvarning. Mäter vi statsbudgetens inkomster och utgifter under en rullande sjuårsperiod, i syfte att nå en konjunkturutjämning, får vi ett strukturellt underskott från och med 2014. Dessförinnan levererades ett överskott under hela tio år. Även det tyder på att det positiva saldo vi har idag kan vara temporärt. För den som letar efter inflationsimpulser är ett strukturellt underskott en trevlig läsning. Historiskt har nämligen Sverige haft markanta underskott, vilket tveklöst hjälpte till att elda på inflationen. För inflationsivrarna finns det därför anledning att stå vid ringside och vifta med svenska flaggor: Heja Stefan & Stefan!

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Behövs Riksbanken? 20170918
Om börsens värdering 20170912

Gör som Schweiz 20170911

Vad är Nordeas strategi? 20170908

Varning för Nordeas indexeffekt 20170907

Om hushållens skuldsättning 20170906

Luriga inköpschefer 20170904

Kan fondflöden spå börsutvecklingen? 20170901

Om oljepris och inflation 20170830

Bred konjunkturuppgång, men... 20170825
Lysande tider! 20170823
Vinster: Två starka sektorer och två svaga 20170822
Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821

Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016