UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Var ligger botten för pundet?

11:13 / 10 januari 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Var ligger botten för pundet?

Efter att ha stärkts de senaste månaderna är pundet på väg ner igen. Osäkerhet kring Brexitförhandlingarna ligger bakom utförslöpan. Det finns därför anledning att fråga sig hur långt pundet kan falla.

Brexit skrämmer

Efter en period av uppgång har nu pundet återigen börjat falla. Sedan oktober 2016 steg pundet från SEK 10:70 till som högst SEK 11:70 i början av december. Därefter har valutan fallit till gårdagens notering på SEK 11:05. Förklaringen är i allt väsentligt osäkerheten kring Brexit. Under gårdagen kom signaler från den brittiska premiärministern, som tolkades som att uppbrottet med EU kan bli ganska tvärt. Liknande signaler har kommit även de senaste veckorna, vilket uppenbart skrämt valutaplacerarna.

Följer USD

Normalt brukar det gå att nagla pundet ganska väl mot den amerikanska dollarn, men inte nu längre. Under 2016 har pundet fallit tillbaka mot kronan, medan dollarn stigit markant. Om pundet skulle återta sin följsamhet till dollarn skulle ett pund kosta ungefär SEK 13:50. Det framstår som en osannolik nivå. Granskar vi följsamheten mot euron är den betydligt sämre. Det går att hitta en följsamhet de senaste tre åren, men den bröts markant i och med Brexitomröstningen. Om pundet skulle återta vad som förlorats sedan dess blir priset i SEK ungefär 13 kronor.

Svåranalyserad valuta

Det brittiska pundet är en ovanligt svåranalyserad valuta. Granskar vi den långsiktiga trenden blir US-dollarn den huvudsakliga indikatorn, men under perioden 2004 till 2009 stämde det väldigt dåligt. Då föll dollarn mot de flesta valutor, varvid pundet övergick till att följa euron. När däremot finanskrisen blommade upp mot slutet av 2007 släppte pundet kopplingen till euron och återtog följsamheten till dollarn, vilket innebar ett kraftigt fall. Efter Brexitomröstningen stämmer inte heller denna koppling, utan pundet verkar nu ha tagit en helt egen väg. Det har inneburit en kontinuerlig försvagning.

Inflationen en bottennivå

Slutligen kan en kontroll mot den relativa inflationstakten vara på sin plats. Eftersom britterna har en något högre inflationstakt än Sverige, borde pundet försvagats successiv mot kronan. Svängningarna i pundet är dock så stora att det kortsiktiga sambandet är närmast obefintligt. Möjligen går det att utpeka den långsiktiga relativa inflationstakten som en botten, som exempelvis under perioden 2011-2014 då pundet nådde bottennivån på SEK 10. Då utgjordes pressen på valutan av ett relativt stort statligt budgetunderskott, samtidigt som inflationen i Storbritannien var förhållandevis hög.

Och slutsatsen?

Brexit ligger som en mycket våt och tung filt över den brittiska valutan. Ansvariga politikers uttalanden får omedelbar effekt. Pundet faller om placerarna tror att kopplingen till EU framöver blir svag. Den senaste tiden verkar uttalanden både från den brittiska premiärministern, liksom ledande EU-politiker, tyda på att kopplingen kommer att bli just svag. Det är inte bara invandringspolitiken som är ett problem, utan även vilken juridisk koppling som britterna skall ha till EU. Ovanpå det finns frågan om vilka EU-betalningar britterna skall göra, både i samband med frigörelsen, men också löpande för att få ha en koppling till den inre marknaden. Eftersom det är svårt att se en snabbt och vänskapligt avslut på dessa förhandlingar, ser det mörkt ut för pundet. Mätt mot svenska kronor framstår därför en resa ner mot 10 kronor som fullt realistisk.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016.