UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Starka och svaga storbolag

16:37 / 28 februari 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Starka och svaga storbolag

Utfall mot prognos och faktisk vinstutveckling visar på betydande skillnader mellan bolagen i SME:s population. 


Bra avslutning på rapportperioden

När samtliga SME-bolag lämnat rapport, kan konstateras att vinsten steg med goda 13 procent, att försäljningen steg med 4 procent, samt att vinsten översteg prognoserna med med 0,6 procent och att försäljningen låg 2 procent över prognoserna. Detta är i linje med vad vi rapporterat tidigare. Granskar vi utvecklingen på sektornivå är banker och verkstad klart största vinstgivare. I båda fallen steg vinsten, liksom överträffade prognoserna. Starkaste utveckling hitta vi i de inhemska sektorerna, bygg, konsument och bank. Även den avslutande sektorutvecklingen är i linje med tidigare analyser.

Teknik för rangordning

För att få ett grepp om de ingående SME-bolagen har utvecklingen de senaste fem kvartalen analyserats. Tre faktorer ingår i analysen - utfall mot prognos för vinst och försäljning, samt faktisk vinstförändring i årstakt. Samtliga tre parametrar har rangordnats. 

Starkaste bolagen

I topp hamnar Thule. De är enda bolag som lyckats öka vinsten samtliga fem kvartal och samtidigt överträffat både vinst- och försäljningsprognoserna under samtliga fem. Kapp Ahl, Nibe, Kindred (fd Unibet), Intrum Justitia och ÅF är de efterföljande toppbolagen, men ingen har samma extremt starka trend som Thule. 

De svagaste rankade bolagen

I botten hittar vi Mekonomen, som har haft fallande vinst under fem kvartal i rad, samtidigt som bolaget underskridit SME:s vinstprognoser under fem kvartal. Försäljningsutfallet är något mindre dåligt, men inte märkbart. Andra bolag i botten är Ericsson, Elekta, Nokia, Getinge och Elltel. 

Starka enskilda parametrar

För den som vill bryta ner rangordningen i respektive parameter, kan konstateras att Thule, Kapp Ahl och H&M lyckats överträffa prognoserna fem kvartal i rad, medan nio bolag lyckats överträffa försäljningsprognosen under samma fem kvartal (Thule, Kindred, Com Hem, H&M, ICA, Swedish Match, Handelsbanken, Indutrade, Tele 2). Hela femton bolag har redovisat stigande vinst i årstakt samtliga fem kvartal.

Svaga enskilda parametrar

I botten hittar vi Mekonomen, Ericsson och Getinge, som har missat vinstprognoserna samtliga fem kvartal, medan Elekta, Skanska, Electrolux och Bulten har missat försäljningsprognoserna samtliga kvartal. Slutligen har Mekonomen, Billerud-Korsnäs och Tele 2 redovisat fallande vinst under samtliga fem kvartal.


 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20160216
Två procent - och sedan..? 20170210

Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016