UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Dämpar kronan inflationen?

14:57 / 17 augusti 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Sedan april har svenska kronan stärkts markant mot våra viktigaste handelspartners. Det har fått många att tro på lägre importpriser och lägre inflation.

Valuta och inflation

Väldigt ofta framförs att de senaste månadernas kronförstärkning skulle ha en inflationsdämpande effekt. Tanken är naturlig, inte minst för att Riksbanken också framhållit valutautvecklingen som en viktig komponent i inflations- och räntebedömningen. På ett teoretiskt plan är sambandet invändningsfritt, men den som söker bevis i den svenska statistiken står tomhänt.

TCW, KPI och importprisindex

Lägger vi valutautvecklingen i årstakt, mätt med indexet TCW, bredvid inflationen, mätt som årsförändring av KPI, är samvariationen i stort sett noll de senaste tio åren. Särskilt uppseendeväckande är utvecklingen 2015, då TCW-index steg med hela 10 procent i årstakt. Ändå låg inflationen klistrad kring nollstrecket. Däremot finns det ett mycket starkt samband mellan TCW och importprisindex. Det gäller både 2009, 2012 och 2015. Då toppade TCW-index, liksom importprisökningarna, men eftersom KPI inte förändrades är det uppenbart att den dyrare importen inte letade sig ut i konsumentledet.

Hur resonerar Riksbanken?

De finns två tunga faktorer som styr Sveriges konsumentpriser i ett kort perspektiv - oljepriset och ränteförändringar. De har jag behandlat i andra analyser. Valutasvängningar är däremot överskattade och det är svårt att förstå hur Riksbanken kan peka ut denna parameter som avgörande för räntepolitiken. När Sverige under 70- och 80-talet hade en fast valuta, med återkommande devalveringar, var sambandet mycket tydligt, men under perioden med flytande valuta har sambandet tunnats ut.

Valutor och vinster

Slutligen något om vilka valutor som är viktiga, men inte för inflationen, utan för vinstutvecklingen. I denna analys har det sammanvägda valutaindexet TCW använts. Det bygger på Sveriges samlade handelsflöden med utlandet. Emellertid får vi ungefär samma utveckling om bara euron och dollarn tas med i bedömningen. Inte ens pund och norska kronan har någon större betydelse, trots att de är viktiga handelspartners. Och avlägsna valutor som yen eller dollarn i Australien och Kanada, är nästan helt ointressanta. Därför är de senaste månadernas nedgång i euro och dollar viktig, men inte för inflationsbedömningen, utan för den negativa effekten på vinstutvecklingen.   

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Därför stiger inflationen 20170817
Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016