UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Avslöjande bilstatistik

09:38 / 21 april 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker


Nybilsförsäljningen är stark i Europa, men visar också på viktiga skillnader i konjunkturmönster.

Bra fart i Europa

Nyregistreringarna av personbilar inom EU ökade med 11 procent i årstakt i mars. Det är en mycket stark siffra, som visar att konjunkturen i Europa är solitt på uppåtgående. Bilmarknaden är nämligen en mycket viktig pusselbit i detta mönster. Denna marknad har därtill varit uppåtgående i Europa under två års tid. Utvecklingen är homogen, med tvåsiffrig tillväxt i de flesta länder, även i Sverige. Månadsstatistiken är visserligen mycket volatil, men även om vi granskar tillväxten räknat på en rullande årsförsäljning blir bilden ljus. Sverige visar då på en tillväxt kring 7 procent i en stark trend, vilket är samma tillväxt som Eurozonen, medan britterna ligger något lägre, kring 2 procent i en avtagande trend. Spanien och Italien uppvisar dock bäst tillväxt av de större länderna, men startar också från en lägre nivå. 

USA dalar

Svagast av industriländerna är dock USA, där bilförsäljningen i år är något lägre än förra året. Det är ett avslöjande trendbrott, eftersom denna parameter varit på uppåtgående i USA sedan 2010. Bilförsäljningen ligger dock på rekordnivåerna från IT-bubblans glada dagar, räknat i antal enheter, varför en avmattning inte är överraskande. Därtill stiger räntorna. Inom eurozonen ligger volymerna 10 procent under toppnivån från år 2000, medan de i Storbritannien ligger drygt 20 procent över. Sverige är dock ännu hetare och slår all-time high med 30 procent. Långsiktigt hetast är dock Norge, där bilförsäljningen ligger hela 60 procent över toppnivån från år 2000. Den norska försäljningen har dock mattats under de senaste två årens svalare konjunktur.        

Styrketecken, i stort sett...

Bilförsäljningen understryker därmed bilden av ett Europa i snabb tillväxt, ett överhettat Sverige, men också att USA börjar närma sig toppen av konsumtionscykeln. Totalt sett är dock bilförsäljningen ett globalt styrketecken.