UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Om storbolagens värdering

14:55 / 7 april 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker


Beror börsens höga värdering på extremvärderingar i vissa större bolag?

Börsens p/e högt

Stockholmsbörsen värderas idag till p/e 19-20, mätt på prognoser för 2017. För S&P är motsvarande p/e-tal 17-18. I båda fallen är nivån hög om vi jämför med inflationsutvecklingen. Hur "normalt" ett p/e-tal är, kan relateras till inflationstakten genom att jämföra med det inverterade värdet (1/inflationstakten). Enligt våra beräkningar är p/e-talet i balans, när det stämmer med detta inverterade värde, ökad med 5,3 procentenheter. För Stockholmsbörsen ger detta idag ett p/e-tal på ungefär 13-14, medan USA bör ligga något lägre, ungefär 12-13, beroende på högre inflation. Mot den här bakgrunden skulle alltså slutsatsen bli att börsen är högt värderad. 

Svaga bolag kan dra upp

En felkälla i dessa genomsnittsberäkningar är ofta att vissa större bolag drar upp värderingen på grund av en ovanligt svag vinstutveckling och därigenom höga p/e-tal. Går vi därför igenom Stockholmsbörsens 39 största bolag, kan konstateras att endast sex bolag har en så svag vinstutveckling att p/e-talet blir artificiellt högt. Övriga bolag har en tillfredställande vinstutveckling och därigenom representativa p/e-tal.

Värdering av en god vinst

En tredjedel av bolagen med god vinstutveckling uppvisar en stigande långsiktig vinst. Av dessa har ungefär hälften en klart hög värdering och övriga en ganska normal. Ytterligare en tredjedel av bolagen har en bra vinst det senaste året, men en hög historisk volatilitet. I denna grupp är också ungefär hälften av bolagen högt värderade, ett bolag är lågt värderat, medan ungefär hälften har en normal värdering. Slutligen har en tredjedel av bolagen en hög stabilitet, men just nu en medioker vinsttillväxt. Här värderas ungefär 40 procent av bolagen högt, medan ett bolag ligger under sin historiska värdering och övriga ligger på en normal nivå.   

Slutsats: Hög värdering

Av de 33 bolag som har en relativt bra vinstutveckling, har alltså 13 bolag en hög värdering och bara två bolag en låg, medan övriga har en värdering som stämmer ganska bra med historiken. Det stora antalet  bolag med en hög värdering styrker att börsens värdering idag kräver en ovanligt bra utveckling framöver. Inget får gå fel.