UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Om oljepris och inflation

17:27 / 30 augusti 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Den som vill spå den globala inflationstakten, behöver bara bry sig om en faktor - oljepriset. Men vad styr oljepriset?


Oljepris och inflation

Granskar vi utvecklingen av den globala inflationen de senaste dryga tio åren kan konstateras att följsamheten till oljepriset är god. De senaste 18 månaderna har inflationen stigit, även om ökningstakten dämpats de senaste 3-4 månaderna. Samtidigt har oljepriset ökat kraftigt, men också här har ökningstakten dämpats de senaste månaderna. Granskar vi den längre trenden ser vi att följsamheten mellan olja och inflation är uppenbar, men att amplituden på svängningarna är dramatiskt olika. De senaste 18 månaderna går oljeprisets årstaktsförändring från minus 50 procent till, som högst, plus 50, samtidigt som inflationstakten går från ungefär noll till 1,7 procent. Även de senaste tio åren är följsamheten tydlig. Toppar och dalar följs åt med förbluffande regelbundenhet.

Oljepriset svårprognostiserat

Det är därför ganska enkelt att spå den globala inflationen. Det handlar bara om att spå oljepriset. Det är, å andra sidan, betydligt svårare. OPEC, Ryssland och amerikansk horisontell oljeborrning, mixas på en marknad, som experterna ständigt misslyckas att bedöma. Och detta trots en öppen industri, med mycket statistik. Den mest intressanta perioden är 2011-2015. Då låg priset ganska stabilt kring 100 dollar fatet och de flesta prognoser låg på ungefär den nivån. Då plötsligt föll priset 75 procent på 18 månader och prognoserna drogs ner i en farlig fart.  

Oljepris och metaller

Det är fortfarande svårt att få grepp om varför priset föll just då, men möjligen går det att få fram en tidig indikator på upp- och nedgångar - metallpriserna. Ungefär hälften av värdet på alla råvaror som handlas i världen är oljebaserade. Av övriga är metaller en stor del och de började falla i pris redan 2011, alltså tre år innan oljepriset. En avmattning i Kina, men också problemen inom Eurozonen (Greklandskriserna) hade fått den globala konjunkturen att falla och metallpriserna följde med. När oljan väl började gå ner, blev det därtill till nivåer som procentuellt sett motsvarade ungefär de olika metallprisernas.

Och idag?

Följaktligen borde oljeprognosen idag bli uppåtriktad. Granskar vi de flesta metallpriser kan konstateras att de har studsat upp från bottenläget, vilket även gäller oljepriset, men metallerna har gått upp mer. Därför indikerar koppar ett oljepris på 70 dollar fatet, liksom naturgas i USA, medan stålpriserna indikerar 80 dollar. Med hjälp av järnmalm blir oljans riktkurs 60 dollar, medan nickel släpar efter och indikerar att det nuvarande oljepriset är rimligt. Om metallprisindikatorn har rätt och oljan stiger, kommer även den globala inflationen att ta ett skutt uppåt. Hur mycket? Med historiken som prognosverktyg handlar det om ungefär en procentenhet, vilket skulle innebära en uppgång från dagens 1,5 procent, till ungefär 2,5. Och i Sverige? Vi ligger 0,7 procent över det globala snittet, så det är bara att räkna.      

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Bred konjunkturuppgång, men... 20170825
Lysande tider! 20170823
Vinster: Två starka sektorer och två svaga 20170822
Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821

Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016