UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Oroande USA-indikatorer

10:27 / 11 maj 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker


Vinsterna och börskurserna i USA stiger för att konjunkturen är stark. Men är den det?

Stigande optimism

Den nuvarande rapportperioden i USA visar stigande vinster och vinster som slår analytikernas prognoser mer än normalt. Det har skapat en positiv syn på den amerikanska konjunkturen. Detta trots att dollarn fortsätter att ligga historiskt högt och trots att obligationsräntorna stigit markant. 

Två områden oroar

Det finns dock två parametrar som visar en försvagning - bilförsäljningen och bostadspriserna. Bilförsäljningen har sedan 2011 varit en amerikansk styrkefaktor. Tillväxten har varit fantastiskt, inte minst mot bakgrund av att USA är världens största marknaden (i värde räknat, i antal enheter är numera Kina något större). Men nu dalar tillväxten. Den amerikanska bilförsäljningen faller nu, vilket egentligen inte borde överraska. Få områden är mer ränteberoende än bilar.

Bostadspriserna faller

Därtill har bostadspriserna i USA börjat falla. Det kan vara temporärt, eftersom omsvängningen är abrupt. Emellertid är även detta område extremt räntekänsligt, varför det inte vore konstigt om bostadspriserna påverkades negativt av ränteuppgången. Byggandet är däremot fortsatt starkt, kring 10 procents tillväxt i årstakt, varför vi ännu inte ser någon bred nedgång inom bostäder.

Dollareffekt

Bilar och bostäder är troligen tidiga tecken på att amerikansk ekonomi börjar påverkas av Federal Reserves åtstramningar. Eftersom centralbanken har utlovat ett flertal räntehöjningar och detta är den viktigaste motorn i dollarns uppgång mot euron, kan det finnas anledning att varna även för den amerikanska valutan. Eftersom eurozonen har en markant förbättrad konjunktur kommer också rimligen ECB snart att börja dämpa sin ultralätta penningpolitik. Om det sker samtidigt som förväntningarna om stigande räntor i USA kommer på skam, kan US-dollarn åka ner ett hack. Då hänger den europeiska börsuppgången på en skör tråd. Där är vi dock inte ännu.