UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad

13:42 / 8 februari 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Vinsttrenden - stabil och uppåtriktad

Rapportperioden skapar knappast hallelujastämning, utan visar snarare att trenden är behärskad, med en stabil lutning uppåt.

Försäljning

Försäljningen har en mycket stark följsamhet med valutautvecklingen. Den starka dollarn, liksom den svaga kronan det senaste halvåret, har har i Q4 levererat positiva valutaeffekter i bolagen. De tre kvartalen dessförinnan har valutan gått bolagen emot. Under Q4 ökar försäljningen med 2,5 procent i årstakt, trots att en del storbolag knoppat av stora verksamheter. Den underliggande trenden är därför ännu starkare. Granskar vi utfall mot prognos, kan konstateras en stor positiv avvikelse, vilket till stor del understryker hur svårt det är för analytikerna att få grepp om valutaeffekterna i försäljningen. 

Sektoranalys - vinsttrend

De överlägset viktigaste sektorerna för vinstutvecklingen är banker och verkstad, som i Q4 tar ungefär 30 procent vardera av den redovisade vinsten. Övriga sektorer svara alltså för 40 procent, där konsument, IT/tele och byggsektorn tar merparten och i ungefär lika delar. Granskar vi vinstförändringen i värde, svarar banker och verkstad för merparten av uppgången, medan IT/tele drar ner kraftigt. Räknar vi mediantillväxten för sektorerna visar dock samtliga utom basindustrin tillväxt. Analyserar vi prognosutfallet i värde ligger fortfarande banker och verkstad i topp, nu tillsammans med sjukvårdssektorn och konsumentföretagen. I botten ligger IT/tele. Räknat som median tar även byggsektorn ett kliv upp på den positiva sidan, medan verkstadssektorns medianuppgång blir klart mer blygsam.  

Sektoranalys - försäljningstrend

Analyserar vi försäljningsutvecklingen i värde, kan konstateras att banker och verkstad fortfarande drar upp, men nu tillsammans med basindustrin. Samtidigt fortsätter IT/tele att dra ner, nu i sällskap med byggsektorn och sjukvård. Analyserar vi mediantillväxten visar samtliga sektorer tillväxt, utom sjukvård. Jämför vi försäljningsutfallet mot prognos, kan emellertid konstateras att IT/telesektorn nu för första gången i analysen hamnar på plus, medan däremot byggsektorn inte når upp till förväntningarna. Denna bild gäller även om vi granskar det bredare medianvärdet.

Slutsats - stadigt, med banker och verkstad i topp

Den sammanfattande bilden blir positiv, men vilar ganska tungt på att börsens två största sektorer - banker och verkstad, fortsätter att visa en bra utveckling. Det närmaste året är det svårt att se några hot. Ränteutvecklingen i Sverige lär knappast hota bankernas utlåningsgalopp och verkstadsföretagen gynnas av både dollar och en starkare europeisk konjunktur. Därtill kommer de mer inhemskt orienterade branscherna, bygg och konsument, att fortsätta gynnas av en vrålstark svensk konjunktur.Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Fortsatt positiv rapporttrend 20170203
Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016