UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Om börsens värdering

08:48 / 13 oktober 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Efter en mycket stark septembermånad, har p/e-talet återigen börjat nå höga nivåer. Samtidigt har vinstprognoserna skrivits ner.

Kraftig kursuppgång

September innebar en uppgång i börsens breda index med 5,5 procent. Det är den tjugonde starkaste månaden sedan 2004 (165 månader) och sker i ett läge då börsen ligger nära all-time high. Samtidigt har vinstprognoserna för 2017 (SME) skrivits ner med 4 procent efter den senaste rapportperioden, samt 2 procent för 2018. Under de senaste månaderna har därtill valutautvecklingen varit negativ för svenska exportbolag.

P/e-talet mycket högt

Stigande kurser och nedskrivna vinster har dragit upp p/e-talet till 18,7. Det skall jämföras med den långsiktiga normalnivån på ungefär 14-15 och är följaktligen mycket högt. Samtidigt fortsätter inflationstakten att ligga över 2 procent. Om vi jämför p/e-talet med det inverterade värdet av inflationstakten (ökat med en real avkastning på historiskt normala 5,3 procentenheter) får vi en betydande differens till p/e-talet. Inflationstakten indikerar då en normalvärdering på drygt 13. Där har den legat de senaste tre månaderna. Skillnaden mot p/e-talet är alltså hög. 

Låga räntor förklarar

Det som fortfarande håller kurserna uppe är den fortsatt extremt låga räntan. Förvandlar vi p/e-talet till vinstavkastning blir den 5,5 procent (vinst i procent av börsvärde). Detta skall jämföras med räntan på en tioårig statsobligation, som inte är högre än 0,8 procent. Mellanskillnaden talar för ett fortsatt köptryck på aktier, eftersom historiken visat att vinstavkastning och tioårig obligationsränta haft en tendens att ligga på nästan samma nivå. I förhållande till den riskfria räntan är alltså börsen klart lågt värderad.

Följer USA

Granskar vi motsvarande nyckeltal för USA, mätt enligt S&P index, kan konstateras att utvecklingen liknar den svenska. P/e-talet ligger på 17,5 efter en markant uppgång den senaste månaden, vilket är något under det svenska p/e-talet. I förhållande till det inverterade värdet av den amerikanska inflationstakten (+5,3 procent) är det dock högt. Inflationsribban ligger på 14, vilket är klart under p/e-talet. Skillnaden är emellertid något mindre än för Stockholmsbörsen.  Granskar vi den amerikanska vinstavkastningen kan konstateras att den ligger på 5,6 procent, samtidigt som den tioåriga obligationsräntan i USA ligger på 2,3 procent. Differensen är därmed klart lägre än på Stockholmsbörsen, men fortfarande hög i ett historiskt perspektiv. Det håller kurserna under armarna även i USA.

Och slutsatsen...?

Precis som tidigare blir slutsatsen att börserna är högt värderade om de jämförs med den senaste tidens inflationsutveckling, men lågt värderade om vi jämför med det aktuella ränteläget. Placerarna lever således fortfarande på nåder av centralbankerna.    

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Bomben desarmerad 20171011
Höga vinstförväntningar 20171005

Extremt obehaglig utveckling 20171004

Svårtolkat index 20171002

Om svenska statsbudgeten 20170922

Behövs Riksbanken? 20170918

Om börsens värdering 20170912

Gör som Schweiz 20170911

Vad är Nordeas strategi? 20170908

Varning för Nordeas indexeffekt 20170907

Om hushållens skuldsättning 20170906

Luriga inköpschefer 20170904

Kan fondflöden spå börsutvecklingen? 20170901

Om oljepris och inflation 20170830

Bred konjunkturuppgång, men... 20170825
Lysande tider! 20170823
Vinster: Två starka sektorer och två svaga 20170822
Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821

Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016