UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Oroande historik

09:07 / 3 mars 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Oroande historik

Stigande kurser, stigande p/e-tal, stigande inflation och stigande räntor, samtidigt som ISM signalerar högkonjunktur. Mönstret känns igen.


Välmotiverad uppgång?

Det senaste året har S&P stigit drygt 20 procent, samtidigt som p/e-talet stigit från 15 till drygt 17. Det kan mycket vara en motiverad uppgång, eftersom ISM-index samtidigt indikerar en starkare industrikonjunktur, med allt bättre vinsttillväxt. Om vi däremot lägger in att den amerikanska inflationen stigit från 0,7 till 2,5 procent, samtidigt som obligationsräntan (10 år) stigit från 1,7 till 2,5 procent blir däremot hållbarheten i börsuppgången mer tveksam. 

Historiken oroar

Det finns nämligen två jämförbara perioder och det är 2006-07, liksom  1998-99. Även då hade S&P stigit med ungefär 20 procent på ett år. Även då steg p/e-talet, samtidigt som ISM-index signalerade en allt starkare konjunktur. Men även då steg både inflation och obligationsräntor markant. Det förvandlade börsen till en mycket trist plats att ha kapitalet placerat på året efter.

Uppenbara förklaringar

Alltid när börsen stiger hittar vi kloka förklaringar, som nu, med USA:s nye president och de tillväxtfrämjande åtgärder han förväntas genomföra. Perioden 2006-07 var det en allt flexiblare banksektor och en räntesänkande politik från centralbankerna som gladde placerarna. Och 1998-99 var den fantastiska tillväxten i IT-sektorn som förväntades fortsätta i all evig tid.

Som ett spöke

Som ett spöke kommer dock alltid inflationen krypande uppåt under dessa perioder, och med den räntorna. Vi ser detta, men vi låtsas inte om den. Vi skyller på engångsfaktorer, vilket ofta är energipriserna. När räntorna sedan börjar stiga bortförklarar vi även det med att det beror på de tillfälligheter som drar upp inflationen. En allt högre inflation förväntas därtill i aktiekalkylen kvittas ut av en allt bättre tillväxt. Det är precis det mönster vi ser nu. Så därför är börsuppgången motiverad, eller..?


 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Starka och svaga storbolag 20170228
Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016