UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Bred konjunkturuppgång, men...

09:38 / 25 augusti 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Den globala konjunkturuppgången är bred, men det börjar synas sprickor i fundamentet.


Industrin drar

Det blir ingen global konjunkturuppgång om inte den internationella exportindustrin är med och drar. Därför är det tryggt när tillväxten i den globala industriproduktionen stiger från minus 1,8 till plus 3,0 procent på 18 månader. Enda land som visar svaghet är Storbritannien, men där har industriproduktionen under lång tid varit svag, mycket beroende på stagnerande oljeproduktion. Japan går däremot fantastiskt starkt.

Konsumenten köper

Det blir inte heller någon högkonjunktur om inte konsumenterna är med och drar. Granskar vi detaljhandeln kan konstateras att vår globala sammanvägning visar en kraftigt stigande tillväxt det senaste året, från 1 till 3 procent. USA är, som så ofta, starkast med en mycket kraftfull uppgång och en tillväxt i årstakt på drygt 4 procent. Tyskland och Frankrike visar också på en stark utveckling, medan Italien har en bra trend men den startar från en låg nivå. Spanien uppvisar en viss baksmälla efter en överraskande stark uppgång de senaste två åren. Britterna visar däremot en markant inbromsning det senaste halvåret, medan Japan stiger, om än från en låg nivå.

Bilförsäljningen svajar

Bilförsäljningen har varit de senaste årens tillväxtmotor. Den har dock börjat mattas av. I USA är det nog permanent, eftersom tillväxten varit extremt stark och volymerna ligger på rekordnivåer. Därtill stiger räntorna. Inom eurozonen är dämpningen i tillväxt troligen bara en andhämtning, eftersom volymerna ligger en bra bit från toppnivåerna. Undantaget är britterna, som ligger på höga volymer och fått ett markant brott i tillväxten det senaste året. Japan har däremot en mycket stark trend, om än från pressade nivåer.

Sysselsättningen stabil

Den globala tillväxten i sysselsättning är relativt stabil, men har drabbats av en viss avmattning sista halvåret. Det sammanhänger i allt väsentligt med en dämpning i USA. Inom eurozonen är tillväxten bättre än det globala snittet, med Tyskland och Spanien i topp, medan Frankrike och Italien har en bra trend, men uppvisar lägre årstillväxt. Den brittiska trenden är däremot svag, med avtagande tillväxttakt, även om årstillväxten är acceptabla 1 procent. Den Japanska tillväxten är volatil, men tillfredställande för att vara Japan.

Bostadsbyggandet drar

Tillväxten i det globala bostadsbyggandet är mycket hög, kring tio procent, men skillnaderna mellan länderna är  stora. USA uppvisar en viss nedgång, men från goda nivåer, medan Eurozonen visar en klar uppgång och en stark trend, men från låga nivåer. Spanien är superstarkt, Frankrike och Italien har också en bra trend och nivå, medan Tyskland vobblar. För ett år sedan var tyskarna starkast i världen, men tillväxten har därefter mattats markant. Det är svårt att förstå orsaken. Britterna har börjat visa tillväxt igen, efter en markant inbromsning efter Brexitomröstningen. Japan visar däremot en ganska svag trend, även om de har en viss tillväxt.

Fastighetspriserna stiger

Vår globala prisindikator visar på en positiv trend, med  prisökningar på bostäder kring 4 procent, vilket dock är hälften mot innan toppen av finanskraschen 2008. USA visar dock en avmattning, om än från höga nivåer, medan eurozonen visar en mycket stark trend, om än från låg nivåer. Tyskland har en mycket stark utveckling, medan övriga tre stora euroländer ligger lägre, men med en tydligt positiv trend. Britterna uppvisar däremot ett brott i pristrenden det senaste halvåret, även om priserna fortfarande stiger. Japan är, som alltid när det gäller bostadspriser, en deprimerande läsning, men det tycks i alla fall som om priserna slutat falla.

Slutsats - starka indikatorer, men... 

De generella slutsatserna blir att den globala konjunkturuppgången är bred och omfattar de flesta viktiga sektorer. Geografiskt dämpas däremot USA , medan eurozonen är på väg upp. Samtidigt visar britterna en hel del svaghetstecken, medan Japan är starkare än på länge. Totalt sett en positiv läsning, men de kurvor som mattas mest i USA är också de som är beroende av räntan och eftersom den stiger är det svårt att tro på annat än fortsatt dämpad tillväxt i USA. Britterna går nog också mot en svagare utveckling på grund av Brexit, medan eurozonen rimligen har en bra bit kvar innan tillväxttoppen är nådd. Även om Japan just nu utvecklas väldigt starkt, visar historiken att det kan ha vänts 180 grader inom ett år. 

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Peter Malmqvist - Lysande tider! 20170823
Vinster: Två starka sektorer och två svaga 20170822
Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821

Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016