UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Bågen hårt spänd

15:36 / 27 juni 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

SME-prognoserna tyder på höga vinstförväntningar under det andra kvartalet.

Kraftig vinsttillväxt

Prognoserna från analysfirman SME Direkt tyder på en förväntad vinstökning på 11 procent i årstakt under det andra kvartalet. Det skall jämföras med förväntningar på 9 procent innan förra rapportperioden, förväntningar som både underskreds kraftigt (om Ericsson tas med, då det blev +5 procent) och överskreds kraftigt (+17 procent) om medianvärdet bildar utgångspunkt. Utan tvekan går dock förra kvartalet till historieböckerna som ett överraskande bra kvartal, vilket dragit upp förväntningarna även på detta kvartal. Eftersom valutaeffekterna mot både dollar och euro är fortsatt positiva (fem procent i båda fallen) får bolagen även detta kvartal en viss gratishjälp.

Volvo drar, Ericsson sänker

Granskar vi raketer och sänken, kan konstateras att Volvo beräknas ha bäst vinstökning och dra upp totalen med 4,5 miljarder kronor, medan Ericsson även detta kvartal ligger i botten med ett förväntat vinstfall på 2,4 miljarder. Även förra kvartalet redovisade Volvo en av de bästa vinstökningarna. Utöver Volvo är det Atlas Copco och Boliden som förväntas lyfta mest, medan Ericsson får sällskap av Swedbank (utebliven engångsvinst) och Fingerprint Cards. En trist resa för Fingerprint, som för precis ett år sedan visade SME-bolagen näst bästa vinstökning i kronor räknat. Eliminerar vi bolagen i topp och botten beräknas vinsten ha ökat med 10 procent, vilket är en försumbar skillnad mot totalsumman.   

Försäljningen tar fart

Även om vi granskar försäljningen är förväntningarna högt ställda. Summerar vi bolagens utveckling ligger tillväxtribban på 7,9 procent, men räknar vi mediantillväxten blir förväntningarna ännu högre, totalt 8,8 procent. Ett högre medianvärde än summerat värde är i linje med de senaste kvartalen och speglar en bättre tillväxt för mindre/medelstora bolag, än för de allra största bolagen och bankerna. Siffrorna skvallrar dock om att placerarna har siktet inställt på en fullskalig konjunkturuppgång. Hela 89 procent av bolagen förväntas öka försäljningen, vilket dock inte är ett helt osannolikt, mot bakgrund av att 85 procent lyckades med detta under det förra kvartalet. Utan tvekan blir dock slutsatsen av förväntansbilden att bågen är hårt spänd inför det andra kvartalet.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

IFO ångar på 20170627
Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016