UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Därför stiger inflationen

09:06 / 17 augusti 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Det breda konsumentprisindex steg från 1,7 till 2,2 procent i årstakt under juli. Beror det på tillfälligheter?

Alltid tillfälligheter

Inflationen stiger alltid beroende på tillfälligheter. På 80-talet berodde det på skatteeffekter, så följaktligen räknade vi gärna exklusive dessa. Då blev det lägre. Därefter justerade vi för effekter av ett svängande oljepris. Då blev det oftast också lägre. Och de senaste årens trend beror på fallande räntor. Exkluderar vi dessa blir det högre inflation. Därutöver har vi metodförändringar, liksom svängningar på månadsbasis. Nu i juli ansågs en ändrad metod för att räkna effekten för utrikesresor ha bidragit till den stigande inflationen. Uppenbarligen finns det alltid någon tillfällighet som vi bör räkna bort.

Inget överraskande

Det finns inget överraskande med den nuvarande svenska inflationstrenden. Den som studerar effekten från de senaste årens räntesänkningarnas, kan inte bli överraskad över att uteblivna räntesänkningar bidrar till en höjning av inflationstakten. Och när bensin- och dieselpriserna inte faller längre, utan till och med stiger, kan inte heller det vara en överraskande höjande effekt. Ränta och energi svarar för merparten av inflationens svängningar på ett års sikt. Det gäller inte bara i Sverige. Mäter vi den svenska trenden kan konstateras att uppgången de senaste två åren är nästan identisk med genomsnittet av inflationen i de 12 största industriländerna (ej Kina), varför det är uppenbart att vi följer en internationell trend. 

Kraftiga svängningar

Granskar vi delkomponenterna i den svenska inflationsstatistiken kan konstateras att sju av elva huvudsektorer nu ligger på 2 procents årstakt eller mer. Det är en tydlig indikation på en god bredd i uppgången. En av de huvudsektorer som fortfarande visar minustal är kommunikation, dominerat av telekommunikation. Där är prisfallet det senaste året 5 procent, men så har det varit de senast tio åren. Likadant inom delsektorn elektronik, även om prisfallet där stannat upp på 2 procent i årstakt. För fem år sedan var falltakten under flera år kring 15 procent. Nedbrutet på månadsbasis blir prissvängningarna inom delsektorerna ännu större. De senaste två månaderna har kläder och skor fallit med 5 procent per månad, medan kultur och nöje har stigit med drygt 2 procent per månad. Därtill kan svängningarna vara stora mellan månaderna, som prisökningen i april inom transportsektorn på 3 procent, som blev ett prisfall i maj på nästan 2 procent. 

Nya tider nu

På månadsbasis finns det alltid enstaka priser som stiger eller faller kraftigt, men att lägga det till grund för att den markanta inflationsuppgången under juli skulle vara en tillfällighet, leder fel. Trenden är tydlig och bredden i den svenska uppgången är påtaglig. Därtill följer den en bred internationell trend. Det krävs därför ett stort mått av inflationsoptimism för att utpeka den nuvarande inflationsnivån på över två procent, som tillfälligt hög. Det är nya tider nu. Tids nog kommer även Riksbanken att behöva anpassa sig till dem.   

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Kan pundet fälla börsen? 20170815
Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016