UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vad styr styrräntorna?

14:54 / 15 juni 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Det är svårt att förstå vad som styr olika centralbankers styrräntor, särskilt i Europa. Det verkar inte vara inflationen.

FED-höjning

Onsdagskvällen bjöd på den väntade amerikanska styrräntehöjningen med 0,25 procent, till intervallet 1,00-1,25 procent. Det var fjärde höjningen sedan den 17 december 2015, alla med 0,25 procent. Bara ett större industriland har nu högre styrränta än USA. Det är Australien, som ligger något högre. Den amerikanska höjningen kom trots att konsumentprisindex i årstakt minskat tre månader i rad, från 2,7 procent till dagens 1,9 procent. Trots räntehöjningarna har amerikanarna ändå en negativ realränta på 0,4 procent. För 10 år hade det betraktats som en mycket expansiv politik. Nu anses den vara klart åtstramande och många ifrågasätter om FED gör rätt. Synen på realräntan har uppenbarligen ändrats.

Olika realräntor

Eftersom inflationstakten i världens industriländer är väldigt lika, blir realräntorna väldigt olika. Storbritannien och Sverige har rekord i negativ realränta. Med en svensk styrränta på minus 0,50 procent och en inflation på 1,7 procent blir realräntan minus 2,2 procent. Britterna är ännu värre, med en styrränta på 0,25 procent (plus) och en inflationstakt på 2,9 procent blir den negativa realräntan hela 2,7 procent.  Schweiz är det industriland med lägst styrränta, minus 0,75 procent, men eftersom deras inflation bara ligger på 0,5 procent har de i stort sett halva den svenska negativa realräntan. Även eurozonen har negativ realränta, med en styrränta på noll och en inflationstakt på 1,4 procent.  

Räntan i Europa

Med ledning av den mycket negativa realräntan i Europa, borde alltså slutsatsen kunna dras att räntehöjningar lurar runt hörnet, men det är inte många som väntar sig på kort sikt. ECB lär höja först, eftersom Bank of England har tagit på sig rollen att rädda britterna undan en Brexit-svacka. ECB står under konstant press från tyska Bundesbank och tyska politiker att lämna dagens extrema räntepolitik. Med inflationstal som stabilt parkerar mellan 1,5 och 2 procent, liksom en ekonomi som blir allt bättre i de flesta av eurozonens länder, har de rimligen också svårt att stå emot. Då följer även Sverige med. Troligen kommer dessa signaler att skickas ut redan under hösten. För den som följer inflationsutvecklingen i olika länder, borde det inte komma som en överraskning, men det verkar få göra. Räntan verkar ha fått ett eget liv, skiljt från det som en gång styrde den.

 


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Toppindikator 20170613
Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016