UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen

13:48 / 16 februari 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen

Börsens största sektorer är bank respektive verkstad. Det är två sektorer med tydligt olika utveckling, men det finns fler med lika tydliga skillnader.

Banksektorn dämpas

Utvecklingen inom banksektorn är fortfarande relativt stark, men den har dämpats sedan tillväxttoppen för tre år sedan. Då låg intäktstillväxten ganska stabilt kring 5 procent, medan vinsterna växte med drygt tio procent. Idag ligger intäktstillväxten kring noll, vilket även gäller vinsttillväxten. Svängningarna är dock markanta. Prognosutfallet följer samma trend, men denna faktor har faktiskt levererat överraskningar de senaste två kvartalen.

Verkstad tappar tillväxt

Verkstadssektorn hade en god utveckling fram tills för ett år sedan, varefter utvecklingen tappade fart. Det gäller både försäljning och vinst. Det senaste året har kvartalsrapporterna visat minustal för tillväxten, utom det senaste kvartalet, då bilden blivit starkare. Utfallet mot prognos har kretsat kring nollstrecket det senaste året, därtill med ganska stora svängningar. Det tyder på osäkerhet.

Konsumentsektorn stark

Utvecklingen för konsumentföretagen är stark. Försäljningen har visat tillväxt de flesta kvartal under de senaste tre åren. Det gäller i stort sett även vinsten.  Utfallet mot prognos är också överlag positivt och har stärkts de senaste kvartalen. Denna inhemskt orienterade sektor gynnas av den starka svenska ekonomin. 

Byggsektorn stark, men...

Även byggsektorn visar en stark tillväxttrend, även om den mattats något det senaste året. Däremot är utfallet mot prognos relativt svagt. Det är uppenbart att placerarna ständigt förväntar sig mer än vad sektorn klarar att leverera.

IT/Tele bättre än Ericssons rykte

Ericssons svaga utveckling har smittat av sig på placerarnas syn på sektorn, som faktiskt är bättre än Ericssons rykte. Försäljningstillväxten är relativt god och även om Ericsson fallit igenom, utvecklas övriga företag i sektorn förhållandevis väl. Dock är försäljningstillväxten mer stabil än vinsttillväxten. Utfallet mot prognos har därtill successivt gått från plus till minus, vilket är oroande.

Basindustrin sackar

Basindustrin har fått en svacka det senaste året med tillväxt kring nollstrecket, samtidigt som vinstutvecklingen är synnerligen volatil. Utfallet mot prognos är därtill svårtolkat, vilket indikerar att analytikerna har svårt att få grepp om risken i sektorn. Avvikelserna mot prognos är markanta, oavsett om det är plus eller minus. Det tyder på hög risk. 

Sjukvårdssektorn under isen

De fåtaliga sjukvårdsföretagen på börsen firar inga triumfer. Oavsett om vi mäter försäljning eller vinst, har trenden varit på väg ner under hela mätperioden. Därtill visar utfallet mot prognos på deprimerande resultat. Det är uppenbart att analytikerna väntar på en vändning, som aldrig verkar komma.

Slutsats - två huvudblock

Flerårstrenden stärker de kortsiktiga trenderna, vilket innebär att de inhemska sektorerna konsument och bygg är börsens starkaste sektorer, med bank straxt efter. Däremot uppvisar sjukvårdsföretagen, IT/telesektorn och basindustrin en svagare utveckling. Verkstadssektorn ligger mellan dessa båda block och visar en acceptabel utveckling.


 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016