UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vart är USA på väg?

09:27 / 2 juni 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Gårdagens ISM-index gav en svårtolkad bild, men sysselsättningen var en tydligare signal på en stark ekonomi.

ISM i sidled

Gårdagens index över inköpschefernas beteende i USA (ISM) landade på värdet 54,9. Det var en tiondel högre än månaden innan, vilket är avrundningsfel. För två månader sedan, däremot, var värdet drygt 57. Från den  nivån har vi således en tydlig nedgång. Börsplacerare älskar ISM. Därför är följsamheten till S&P på något års sikt god. Räknar vi börsutvecklingen i årstakt över tolv månader, syns det tydligt det senaste året. Årstakten i S&P mattats har markant i takt med att ISM dalat. Gårdagens siffra var därför ingen indikation på en snar börsuppgång. Ingen nedgång heller, för den delen. Vad som också kan konstateras är att de amerikanska inköpschefernas optimism ligger ungefär där övriga större industriländer ligger (det är dock inte identiska mätningar). Det visar på en ganska bred och synkroniserad industritillväxt.

Sysselsättningen på rätt väg

Gårdagen gav också en av många sysselsättningssiffror för den amerikanska ekonomin. Den var relativt stark. Granskar vi en något bredare mätning för sysselsättningen och i ett längre perspektiv, kan konstateras att tillväxten i sysselsättning återigen är på väg uppåt, efter att ha mattats mot slutet av förra året. Det senaste halvårets nedgång till tillväxtnivån 1,0 procent är dock ingen katastrof. Även den botten ligger dubbelt så högt som tillväxtsnittet för de senaste tio åren. Och lägger vi in ett annat starkt land, Sverige, kan konstateras att USA nu är på väg upp mot de svenska överhettade nivåerna, kring 2 procents sysselsättningstillväxt.

Inflationen hög

På samma sätt går det att analysera inflationen. På två år gick den från noll till 2,7 procent i årstakt, varefter den dalat ner de senaste två månaderna till 2,2 procent. Det är väldigt likt ISM-index, vilket styrker att konjunkturutvecklingen påverkat inflationen. I vilken utsträckning USA:s president kan ha inverkat på dessa kurvor blir dock en gissning, men den generella trenden de senaste två åren kan han rimligen inte vara motorn bakom. Däremot kan han mycket väl ha satt fart på, antingen börsen eller ISM-index (eller båda) det senaste halvåret. Presidentens utfästelser om skattesänkningar och investeringspaket togs ju emot med jubel. Både S&P och ISM uppvisar nästan identiska trender, men det är svårt att separera hönan från ägget.

Inflationen hotar börsen

Som tidigare finns det anledning att lyfta fram inflationen i USA som det stora hotet. Uppenbart är att den oroar Federal Reserv, som kontinuerligt pratar om åtstramande åtgärder. Eftersom värderingen av S&P idag ger ett p/e-tal på 17-18, samtidigt som vår inflationsberoende värderingsindikator signalerar en rimlig värdering på ett p/e mellan 13-14, har de amerikanska bolagen en utmanande genomsnittsvärdering. Så länge räntorna är låga, är det inget problem, men i USA är de inte låga längre. I Sverige och Europa är det en helt annan nivå, men frågan är hur länge till.

.