UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Rapporterna ångar på

13:26 / 25 oktober 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

I förhållande till inledningen, har rapporterna blivit successivt bättre.

Vinsttillväxten god

När bolag motsvarande drygt halva börsvärdet lämnat rapport för Q3 är vinsttillväxten 5 procent, vilket är bättre än tidigare under perioden och är en effekt av att främst Ericssons svaga resultat späds ut av allt fler och positiva rapporter. Drygt 70 procent av bolagen levererar vinstökningar, vilket ger en mediantillväxt på goda 13 procent. Av detta kan slutsatsen dras att medelstora börsbolag utvecklas bättre än de största. Granskas den summerade utvecklingen, samtidigt som de tre bolagen med högst vinstökning (Volvo, Tele 2, Atlas) respektive vinstminskning (Ericsson, Telia, H&M) elimineras, blir vinsttillväxten hela 16 procent. De senaste åren har storbolagens rapporter innefattat en ovanlig stor mängd jämförelsestörande poster (främst omstruktureringar), vilket gör resultatutvecklingen ryckig mellan kvartalen.

Når prognos

Analyserar vi bolagens vinster mot SME-prognoserna kan konstateras att det summerade utfall ligger 0,1 procent över. Det är i alla fall bättre än tidigare under rapportperioden. Eftersom drygt 70 procent av bolagen ligger över, blir medianvärdet mer positivt, på 3,6 procent. Även detta värde understryker en god bredd i bolag med positiv utveckling. Räknar vi bort de tre bolagen med störst positivt utfall (Volvo, Swedbank, Sandvik), liksom sämst (Ericsson, Boliden, Getinge) slår kvarvarande bolag prognoserna med 2,6 procent. Även det är en god marginal. I denna prognosstudie har jämförelsestörande poster en mindre betydelse.

Försäljningen haltar

Den summerade försäljningsutvecklingen hänger dock inte med vinsterna. Utfallet ligger 1,2 procent under föregånde år, vilket är markant sämre än de senaste rapportperioderna. Det beror delvis beror på att flera storbolag genomfört avyttringar, vilket minskar koncernens storlek. Valutautvecklingen slår också igenom snabbare i försäljningen än i vinsterna. Eftersom kvartalsgenomsnittet för både USD och pund dalat mot kronan (EUR ungefär oförändrat) dämpas tillväxten. Totalt sett är det dock nästan 80 procent av bolagen som redovisar tillväxt, vilket ger ett medianvärde på goda plus 8,7 procent. Också om vi summerar försäljningen och exkluderar topp och botten, redovisar kvarvarande bolag tillväxt, även om den krymper till 3,3 procent. Prognosutfallet är dock sämre. Summeras försäljningen landar den 0,3 procent över prognos, medan medianvärdet ligger på minus 0,4.

Slutsats - det spretar

Slutsatsen så här långt i rapportperioden påminner om förra kvartalets. Det finns tillväxt, men det spretar. Ericsson och några storbolag drar ner, men bredden ser bra ut. Det skulle därför överraska om den negativa bild som Ericsson förmedlade i inledningen av rapportperioden överlever till slutet. Placerarna bör därför kunna pusta ut - Q3-rapporterna borde knappast komma att sänka börsen. Det får vi istället överlåta åt Riksbanken. 

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Om långsiktig vinsttillväxt 20171017
Oroande inflationstrend 20171016

Om börsens värdering 20171012

Bomben desarmerad 20171011

Höga vinstförväntningar 20171005

Extremt obehaglig utveckling 20171004

Svårtolkat index 20171002

Om svenska statsbudgeten 20170922

Behövs Riksbanken? 20170918

Om börsens värdering 20170912

Gör som Schweiz 20170911

Vad är Nordeas strategi? 20170908

Varning för Nordeas indexeffekt 20170907

Om hushållens skuldsättning 20170906

Luriga inköpschefer 20170904

Kan fondflöden spå börsutvecklingen? 20170901

Om oljepris och inflation 20170830

Bred konjunkturuppgång, men... 20170825
Lysande tider! 20170823
Vinster: Två starka sektorer och två svaga 20170822
Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821

Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016