UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Fortsatt mycket bra vinstutveckling

14:21 / 5 maj 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker


Även den senaste veckans rapporter har varit mycket starka.

Kraftig uppgång

När bolag motsvarande drygt 80 procent av börsvärdet lämnat rapport, kan konstateras att vinstökningen mätt som median fortsätter att vara extremt stark.  Uppgång är hela 18 procent i årstakt och 78 procent av bolagen ökar vinsten. Det är den bästa vinsttillväxten sedan 2010, då vinsterna vände upp efter Lehman Brothers. Summerar vi vinsterna blir uppgången lägre beroende på Ericssons svaga utveckling. Då stannar uppgången på 5 procent.


Klart bättre än väntat

Även om vi mäter utfallet mot analytikernas prognoser enligt SME blir bilden mycket ljus. Totalt 70 procent av bolagen levererar över prognos och medianvärdet är 6,1 procent. Det är väsentligt bättre än utfallet något kvartal de senaste fyra åren. Summerar vi vinsterna blir utfallet ännu bättre. Då ligger vinsten hela 8,1 procent bättre än analytikernas prognoser. Räknat i miljarder kronor är det främst verkstad och banker som drar upp, medan IT/tele drar ner. Mätt på detta sätt är dock ingen sektor utpräglat svag.

Försäljningstillväxten mycket positiv

Granskar vi försäljningsutvecklingen är den också mycket bra. Uppgången, mätt som median är 7,5 procent, medan det summerade värdet till och med är något högre med 8,5 procent. Utfallet mot analytikernas prognoser är 1,6 procent räknat som median och 1,9 procent summerat. I båda fallen är även det mycket bra siffror.

Vad driver?

Den goda vinstutvecklingen under det första kvartalet drivs av positiva valutaeffekter, överlag minskade omstruktureringskostnader och en allt bättre konjunktur. I det senare fallet har Eurozonen visat tillväxt i snart två år, vilket givit allt tydligare avtryck i rapporterna. Samtidigt har USA:s tillväxt vänt upp något efter dämpningen som följde av den mycket starka dollarn och även Kina fortsätter att leverera en mycket stark utveckling, särskilt inom konsumtionsområdet. Till och med Japan har uppvisat en positiv konjunkturtrend det senaste året. Dessutom har både den svenska och den globala inflationen tagit fart, vilket givit visst utrymme för prishöjningar, för första gången på tre år.