UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vinstutvecklingen i underkant

15:18 / 25 juli 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Andra kvartalets utveckling är något sämre än väntat. En hel del storbolag drar ner utvecklingen.

Vinsttillväxten dämpas

När drygt 60 bolag i SME lämnat rapport, motsvarande ungefär 75 procent av börsvärdet, kan konstateras att vinstökningen är 2 procent, att jämföra med 5 procent förra kvartalet. Som vanligt har enskilda storbolag en betydande inverkan på utvecklingen. Exkluderar vi de tre bolag med bäst vinstförändring (Volvo, Atlas, Boliden) respektive sämst (Ericsson, Telia, Nordea) blir tillväxten 4 procent, vilket är långt ifrån de 20 procent som registrerades förra kvartalet. Ytterligare något bättre blir utvecklingen om vi granskar medianvärdet. Då blir tillväxten 9 procent, vilket dock bara är hälften av vinsttillväxten under det förra kvartalet. Totalt 56 procent av bolagen ökade vinsten, mot hela 78 procent förra kvartalet.

Missar prognos

Mot bakgrund av ovanstående är det inte överraskande att bolagen hamnade 2,4 procent under analytikernas prognoser enligt SME, vilket kan jämföras med utfallet förra kvartalet på hela plus 8,1 procent. Förra kvartalet var dock var ett exceptionellt positivt kvartal. Eliminerar vi  bolagen i toppen (H&M, SEB, Swedbank) och botten (Telia, Atlas, Ericsson) blev utfallet minus 1,8 procent, vilket kan jämföras med plus 9,5 procent förra kvartalet. Även justerat blev det alltså en markant försämring. För första gången på sex kvartal är därtill andelen företag som klarar prognos under 50 procent, att jämföras med 70 procent förra kvartalet. Följaktligen är även utfallet mätt som median negativt, med 0,5 procent. Förra kvartalet var utfallet plus 6,3 procent, vilket dock var exceptionellt starkt.

(Klicka på bilden för att förstora den)

Försäljningen stark

Däremot fortsätter försäljningstillväxten att öka och nådde hela 8,8 procent, mot 6,4 procent förra kvartalet. Fortfarande är valutaeffekterna klart positiva, vilket hjälper till, men den goda tillväxten förklaras också av en förbättrad konjunktur i framförallt de traditionella exportbolagen. Hela 87 procent av bolagen visade försäljningstillväxt, vilket skall jämföras med 85 procent förra kvartalet. Även utfallet mot prognos hamnade på plus (0,2 procent), vilket dock skall jämföras med mycket goda 1,7 procent förra kvartalet. Andelen bolag som slog försäljningsprognoserna var denna gång 60 procent, vilket var en nedgång från förra kvartalets mycket höga 77 procent.

Slutsats - dämpning

Trots att inte alla bolag lämnat rapport, kan slutsatsen dras att utvecklingen är tillfredställande, men inte i nivå med förväntningarna och inte i nivå med utvecklingen förra kvartalet. Förra kvartalet var dock ett ovanligt starkt kvartal och tog placerarna med överraskning. Ytterligare en slutsats är att de mindre bolagen i SME utvecklas bättre än de största bolagen. Det finns dock betydande engångseffekter i ett flertal storbolag som påverkar siffrorna. Både engångsvinster på sålda bolag, liksom omstruktureringskostnader, både förra året och i år, ställer till jämförelsen. Därför är troligen medianvärdet den bästa indikatorn på den underliggande utvecklingen och då är kvartalet godkänt, men dämpningen från förra kvartalet blir fortfarande tydlig.

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707
Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016