UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Hur högt kan dollarn stiga?

11:51 / 12 december 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Hur högt kan dollarn stiga?

Dollarn är både dyr och billig samtidigt. Allt handlar om kort eller lång sikt.

Dollarn överraskar

Den senaste tiden uppgång i USD har överraskat. Trots en medioker BNP-tillväxt och låg inflation, har USD stigit markant mot EUR (och SEK) den senaste månaden. Snart kan en USD köpa en EUR, vilket är rekordbilligt i ett tioårigt perspektiv. Förnyad tillväxtoptimism efter valet av Donald Trump, brukar framhållas som den vanligaste orsaken till dollarns styrka. Det är en tveksam slutsats. Det handlar snarare om oro för överhettning och ökad inflation i den amerikanska ekonomin. Det framgår av de stigande ränteskillnaderna mellan USA och eurozonens viktigaste ekonomi, Tyskland. Det är riskfria tyska obligationer som är motpolen i denna kortsiktiga valutaspekulation.

Ränteskillnaderna stiger

Som framhållits i en tidigare analys, är skillnaden i ränta mellan en amerikansk och tysk tvåårig statsobligation den indikator som bäst förklarat dollarns styrka de senaste två åren. Vid mitten av 2014 började de amerikanska räntorna stiga, samtidigt som ECB:s räntepolitik tryckte ner de tyska, varvid en amerikansk tvååring i början av 2015 gav 1,0 procent mer i ränta. I början av 2016 hade differensen ökat till 1,4 procent och den senaste månaden har den ökat till rekordstora 1,9 procent. Uppgången i USD mot EUR sammanfaller helt med dessa stigande ränteskillnader. Även om vi jämför inflationsskillnaderna (mellan USA och eurozonen) kan konstateras att räntorna är konstlat höga. Om de hade följt inflationsskillnaderna borde differensen varit 1,0 procent, vilket rimligen hade dämpat dollarns styrka.

Kan dollarn stiga ytterligare?

På kort sikt, det närmaste halvåret, kommer troligen ränterelationen av fortsätta styra, inte inflationsrelationen. Därför är det mer troligt att den amerikanska valutan faktiskt fortsätter att stärkas än att den faller tillbaka. Federal Reserves väntade räntehöjning bidrar till detta, men även den ihärdiga "inflationsdiskussion" som numera finns kring den amerikanska ekonomin efter valet av Donald Trump. Samtidigt består den politiska oron inom euroområdet, vilket säkerställer fortsatt räntestimulans från ECB och att oron trycker ner de tyska räntorna på bekostnad av Frankrike, Spanien och Italien. Det skulle därför inte förvåna om en USD och en EUR snart kommer ha samma värde.

På längre sikt styr inflationen

Den långsiktiga valutaanalysen styrs dock av inflationen och visar att dollarn idag är övervärderad med ungefär 30 procent mot euron (och kronan). De senaste 30 åren har USA haft ungefär 0,3 procent genomsnittligt högre inflationstakt per år än eurozonen (teoretiskt framräknad). Inte överraskande har därför USD försvagats mot EUR med ungefär lika mycket per år. Eftersom volatiliteten är oerhört kraftig är det svårt att uppleva denna försvagning. Även pendlingarna i inflation är betydande, mellan minus 1,5 procent i årstakt till dagens plus 1,0 procent, varför inte heller inflationstrenden är lätt att få känslan för. Trenden framgår dock mycket tydligt i indexform och visar att dollarns långsiktiga jämviktsläge mot EUR snarare ligger på 0,70-0,75 EUR, vilket är den nivå som gällde innan det senaste rallyt. För kronans del innebär det ungefär 6:50 SEK om SEK tar tillbaka de senaste månadernas förlorade mark mot EUR.

Tillväxten jämförbar

Den sista parametern i en valutaanalys gäller tillväxten. Den kan ha bidragit till att spä på den senaste dollaruppgången. USA:s och eurozonens BNP-tillväxt är faktiskt relativt lika det senaste året, kring 1,5 procent i årstakt, men i en nedåtgående trend i USA och en stigande i eurozonen. Det talar definitivt inte för en dollarförstärkning. Emellertid var det senaste kvartalets tillväxt i USA överraskande stark, om kvartalstillväxten håller i sig de kommande fyra. Den styrkan har troligen ökat förväntningarna på kommande räntehöjningar från FED och därigenom tryckt upp räntedifferensen. På så sätt har även den amerikanska tillväxten blivit en positiv dollarindikator, vilket i grunden är överdrivet. Slutsatsen blir därför att det är svårt att se några direkt hot mot (den långsiktigt för höga) dollarkursen det närmaste halvåret. 


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Lurig BNP-tillväxt 2016-12-01
Trendvändning 2016-11-25

Är Trumpeffekten feltolkad? 2016-11-18

Varning för Trumpeffekt 2016-11-14

Hur utvecklas USA? 2016-11-11

Medioker långsiktig vinttrend 2016-10-28

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25

Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10