UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Konjunkturen lyfter i eurozonen

08:45 / 22 februari 2016 Article

Vår chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt Introduce besökare.  

 

Konjunkturen lyfter i eurozonen

Konjunkturfokus ligger hårt på Kina, ofta även på USA, men just nu är det eurozonen som överraskar. Det är en dold potential.  

 

Bra global tillväxt

Sammantaget är den globala BNP-tillväxten, mätt för de åtta största länderna i världen, 2,6 procent, vilket exakt motsvarar genomsnittet för de senaste 20 åren. Konjunkturen är alltså bättre än sitt rykte.   

Kina lokomotiv

Fortfarande är Kina den viktigaste bidragsgivaren. Med en tillväxt det senaste året på skyhöga 6,8 procent bidrar de med ungefär en fjärdedel av den globala tillväxten. Här är dock oron att landet är på väg ner, eftersom tillväxten låg på dubbla dagens nivå vid i mitten av 2000-talet. Den som skärskådar den kinesiska statistiken får också ett visst fog för sin oro. Många industriindikatorer dalar betänkligt. Det är den extremt starka kinesiska valutan som pressar exporten och därigenom industrin.

USA dämpas

Tvåa är USA, men det går trögare. Tillväxten låg på 2,9 procent för knappt ett år sedan, men har dalat till 1,8 procent. Den snabba förstärkningen i USA-dollarn är orsaken. Den har dämpat exporten och därmed aktiviteten i industrin. Vinsterna i börsbolagen har därför dalat senaste året, vilket dragit ner aktiekurserna.  

Europa en joker

Om USA förlorar på en stark valuta, gäller det omvända för eurozonen. Därtill har de utskällda Medelhavsländerna tagit fart. Det beror mindre på valutan och mer på att räntorna dalat till mycket låga nivåer. Och när Medelhavet tar fart, tar även Frankrike fart. Ovanpå det visar Europas finansiella fästning, Tyskland, en rekordartad tillväxt på hemmaplan, medan industrin har det något trögare. Nedgången i Ryssland och dämpningen i Kina drar ner tyskarnas industritillväxt. 

Slutsats – konjunkturen en styrkefaktor

Sammantaget är konjunkturbilden bättre än sitt rykte. Det kan på sikt få vinsterna att stiga, särskilt i eurozonen. Kina kommer dock fortsätta att sprida oro. Den höga valutakursen är ett tungt ok att bära.   


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com