UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortsatt god global konjunktur

15:31 / 6 september 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Fortsatt god global konjunktur

Den globala BNP-tillväxten har visserligen dämpats, vilket i huvudsak beror på USA, men Europa går bra. Japan fortsätter att åka jo-jo, samtidigt som Kina fortsätter att visa tillväxt på tre gånger de ”gamla ländernas” nivå. Det ser alltså ganska ljust ut.

USA faller tillbaka

I början av 2015 hade USA en BNP-tillväxt i årstakt på 3,3 procent. Idag är den nere på 1,2 procent. Uppenbart är att uppgången i den amerikanska dollarn fått en dämpande effekt på tillväxten. Kina fortsätter att visa en tillväxt på 6,7 procent i en extremt stabil trend. Här har nivån legat sedan mitten av 2012. Just stabiliteten överraskar, eftersom Kinas förflutna har varit extremt volatilt. Japan uppvisar en mycket svängande tillväxt och ligger nu på 0,6 procent. För ett år sedan var tillväxttakten 1,8 procent.

Europa förbättras

Positivt är att Europa visar en tillväxttakt på 1,8 procent i en stabil trend. Det handlar delvis om effekter från den starkare dollarn, men också om effekter från en stabilare ekonomi efter Grexit-turbulensen. Lägre räntor har också haft positiv effekt. Detsamma gäller eurozonen, som visar en stabil tillväxt på 1,7 procent. Tyskland uppvisar en stabil trend på 1,7 procent i årstakt. Frankrike ligger på 1,4 procent i en svagt stigande trend, medan Italien ligger lägst av de stora länderna på 0,7 procent. I topp ligger Spanien på 3,2 procent, där även Sverige landar medan Brexitkandidaten Storbritannien ligger på goda 2,2 procent i en relativt stabil trend. 

Slutsats

Trots oron för stigande räntor i USA är det svårt att se några större orosmoln. USA kommer rimligen att ha en viss fortsatt dämpning, men om Kina lyckas stimulera sin inhemska ekonomi till fortsatt tillväxt, ser konjunkturbilden ljus ut. Det gäller särskilt om Europa tas med i bedömningen.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Småbolag slår rekord 2016-09-02
Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10