UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Är oljebotten nådd?

15:31 / 11 mars 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt Introduce besökare

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Är Oljebotten nådd?

Oljepriset har rekylerat från de rekordlåga nivåerna i februari. Om detta är en trend borde det börsen stärkas. Oljans prisras har nämligen setts som en indikator på konjunkturproblem. 

 

Oljepriset en Kinaindikator

Kina har stått i fokus under hela hösten. Det började med ett kraftigt ras på börserna och fortsatte med rapporter om en nedgång i den kinesiska ekonomin. Oljepriset var en viktig komponent. Även om de flesta avfärdat Shanghaibörsens ras som en ofrånkomlig korrektion av en hysterisk uppgång, är fallet i oljepriset allvarligare. Det har i huvudsak ansatts hänförligt till en avmattning i den kinesiska ekonomin. 

Metallpriserna visar vägen

Även om oljan stått i fokus är prisfallet på råvaror betydligt bredare och omfattar exempelvis de flesta basmetaller. En rad olika metallpriser har rasat lika kraftigt som oljan, men med ett annat mönster. Kopparpriset är viktigast, eftersom det är den mest handlade metallen. Också om vi granskar nickel, stål, kol, järnmalm, etc, är prisfallen likartade fallet för kopparn. Priserna på metaller har dock varit på väg ner sedan 2011, medan oljepriset började rasa 2014. Basmetallerna var alltså en bra indikator på oljeraset, även om få såg denna koppling.

Råvarubotten

Jämför vi oljan med basmetallerna kan konstateras att oljan fallit något mer. Det innebär ett prisfall på drygt 60 procent för oljan, medan basmetallerna stannar på ungefär 50. Den intressanta trenden är att oljan nu verkat bromsa upp i takt med att raset passerat basmetallernas. Det kan indikera att oljan nått prisbotten. En uppgång på 20-30 procent från dagens nivå skulle föra oljan upp på 50-dollarsnivån. Då skulle nog synen på oljepriset förändras till det bättre och kopplingen till börsutvecklingen släppa. Det skulle vara positivt.  


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com

 


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna. 

Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26

Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10