UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Börsens valutaeffekter oroar

12:35 / 9 maj 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Börsens valutaeffekter oroar


Den senaste tiden har Stockholmsbörsen pressats av en fallande dollarkurs. Hur påverkas bolagen? Och kommer dollarfallet att fortsätta?

Effekter på försäljningen

När dollarkursen ökade under 2014 och 2015 fick börsbolagen en kraftig tillväxtskjuts. Vinsttillväxten ökade från trendmässigt 7-8 procent, till 13-14 procent under de första två kvartalen 2015. Många bolag lyfte då fram valutaeffekterna som huvudförklaring. För att få grepp om effekterna på börsen har 29 storbolag granskats, vilka regelmässigt kommenterat valutaeffekten i försäljningen.

Från början av 2013 har både försäljningstillväxt och valutaeffekter i dessa 29 bolag ökat markant (se grafik). Valutaeffekten i exempelvis första kvartalet 2015 var positiv med hela 11 procentenheter av en total försäljningstillväxt på 14 procent. Likadant under det andra kvartalet. Därefter har valutaeffekten mattats. Det bör noteras att börsens största vinstgenerator, bankerna, har försumbara valutaeffekter och därför ligger utanför dessa beräkningar.

Valutautvecklingen framöver

I huvudsak handlar valutaeffekterna om den amerikanska dollarn, vilken steg 25-30 procent mot kronan under 12 månader. En viss effekt har också kommit från en samtidig ökning av euron mot kronan.

Granskar vi orsakerna till den kraftiga uppgången i dollar tonar ränteskillnaderna mellan USA och Tyskland fram som en viktig faktor. Mätt på en tvåårig obligation gick skillnaden upp från 0,2 till 1,4 procent under 2015, vilket resulterade i en kraftig uppvärdering av dollarn. Nu har den amerikanska valutan börjat falla, vilket satt press på Stockholmsbörsen.

Mot denna dollarsförsvagning kan ställas att ränteskillnaden USA-Tyskland är fortsatt hög. Därtill är i inflationen i USA klart högre än i Eurozonen, vilket också talar för att ränteskillnaden består och därigenom en stark dollar. Troligen är därför rädslan för en kortsiktigt svagare dollar överdriven.


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du alla utgivna artiklar. 

Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29

Varning för inflation - 2016-04-27

Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21

Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12

Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04

Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30

Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18

Är oljebotten nådd? - 2016-03-11

Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04

Småbolag växer snabbare - 2016-02-26

Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10