UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Lågt ställda vinstförväntningar

09:05 / 12 april 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Lågt ställda vinstförväntningar


Förväntningarna på börsbolagens vinster inför Q1 2016 är lågt ställda. Det är första gången på tre år. Möjligheten att överträffa prognoserna borde därför vara goda.

Historiskt dålig svit

De senaste tre åren har börsbolagen, som grupp, i huvudsak misslyckats med att möta analytikernas prognoser. Normalt har förväntningarna på vinstökningar legat på 10-12 procent i årstakt. Tre av fyra kvartal har gruppen legat under prognoserna. Även om vi granskar andelen bolag som överträffat är facit mycket dåligt.

Lågt ställda förväntningar

Mot den här bakgrunden är förväntningarna på första kvartalets resultat 2016 rekordlågt ställda. Summerar vi bolagen i SME Direkts sammanställning kan konstateras att den prognostiserade vinstökningen ligger på 1 procent. Justerar vi för extremvärden blir siffran något högre, 3 procent, men det visar att placerarnas syn på företagens vinstutsikter dragits ner markant. Möjligheterna att rapporterna detta kvartal överträffas borde därför vara goda.

Peter Malmqvist Remium introduce.se

Småbolag får det svettigt

En något annorlunda bild får vi om medianvärdet av de 90 börsbolagen beräknas. Då blir tillväxten 9 procent. Eftersom medianvärdet mäter mittbolaget i gruppen, blir det lite mer inriktat på medelstora bolag. Det visar därför att förväntningarna på de mindre bolagen fortfarande är ganska högt ställda. Här finns därför risk för besvikelser.

 


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna. 

Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30

Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18

Är oljebotten nådd? - 2016-03-11

Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04

Småbolag växer snabbare - 2016-02-26

Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10