UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Utmanande börsvärdering

14:01 / 2 maj 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Utmanande börsvärdering

Stockholmsbörsens p/e-tal ligger på 18. Det är klart över historiska genomsnitt, men kan motiveras med den extremt låga inflationen. Problemet är att inflationen är på väg upp.    

En normal värdering av Stockholmsbörsen ligger på ungefär 15 gånger årsvinsten (ett p/e-tal på 15) mätt för de senaste 15 åren. Jämfört med denna ribba är dagens värdering på 18 hög. Jämförelsen haltar dock, eftersom den historiska inflationstakten legat kring 1,5 procent, medan den legat kring noll de senaste tre åren. Tack vare den låga inflationstakten har vi extremt låga räntor, vilket skapar en miljö där börsaktier verkar vara det enda som ger någon avkastning. Det gynnar en hög värdering.

Inflationen kryper uppåt

Dessvärre är inte inflationen längre noll procent. De senaste månaderna har konsumentprisindex pendlat mellan 0,5-0,8 procent. Risken är att nivån stiger ytterligare. Det senaste året har nämligen inflationen dragits ner markant av fallande räntor och fallande energipriser. Mäter vi inflationstakten exklusive dessa poster trenden tydligt uppåt och nivån ligger idag på 1,9 procent. De senaste tio åren har den stabilt pendlat mellan 1-2 procent. Om inte vinsttillväxten utvecklas bättre än det senaste kvartalet börjar börsens värdering kännas hög.


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna. 

Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27

Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21

Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12

Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04

Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30

Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18

Är oljebotten nådd? - 2016-03-11

Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04

Småbolag växer snabbare - 2016-02-26

Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10