UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Om Deutsche Banks problem

09:14 / 6 oktober 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Om Deutsche Banks problem

Deutsche Bank har många problem, men det är skadestånden som är viktigast att hålla koll på.


Under Deutsche Banks glansdagar 2006-2007 var lönsamheten på eget kapital storfina 18 procent. Då låg de fyra svenska storbankerna kring 20 procent. De senaste tio åren är den genomsnittliga avkastningen i Deutsche varit 5 procent, medan de fyra svenska bankerna samlas kring 13 procent. Heja Sverige! Därtill är tyskens tillväxt medioker, med en uppgång i tillgångarna på ungefär en procent per år, medan svenskarna vuxit med ungefär 5 procent. Någon vanlig "tråkbank" är dock inte Deutsche. Andelen utlåning är bara 20 procent av tillgångarna, resten är intäkter från kapitalmarknaden. Tråkiga Swedbank och SHB ligger på 70 procent, samtidigt som SEB och Nordea ligger på ungefär 50. 

Kostnaderna viktigast

Viktigast vid en jämförelse är dock kostnadssidan. Kreditförlusterna i Deutsche ligger på ungefär 0,4 procent av utlåningen de senaste tio åren, vilket inte är avskräckande, men svenskarna ligger klart lägre, under 0,1 procent. Personalkostnaderna i svenskarna ligger på 30 procent av intäkterna, medan tysken ligger kring 40 procent. Även personalkostnaderna per anställd är högre i Deutsche, på motsvarande 1,2 miljoner kronor per anställd, mot SHB, SEB och Nordea kring en miljon kronor och Swedbank på 700.000 kr (Baltikum drar ner). 

Särskilt skadestånden

Viktigast är dock de administrativa kostnaderna. I Deutsche ligger de nämligen på ungefär 50 procent av intäkterna, att jämföra med 17 procent i svenskarna. Det här är normalt lokal- och datakostnader, men i Deutsche har de ytterligare en komponent - skadestånd. Redan innan årets kaos hade banken de senaste fem åren kostnadsfört skadestånd på närmare 13 miljarder euro. Utan dessa hade vinsten före skatt varit ungefär dubbelt så hög och avkastningen på eget kapital hade ökat till ungefär 8 procent. Den fula ankungen hade möjligtvis inte blivit lika vacker som de svenska svanarna, men tysken hade i alla fall fått simma i samma vik. För den som gillar lottsedlar på aktiemarknaden måste Deutsche Bank vara högvilt, för vem kan prognostisera det amerikanska justitiedepartementets framfart med någon större precision? 

 


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29
Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10