UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Börsfallet svårförklarligt

10:14 / 17 juni 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Börsfallet svårförklarligt

Det är svårt att förklara den senaste tidens markanta börsnedgång med fundamentala faktorer, som vinst, konjunktur eller räntor. Totalt sett ser börsläget bra ut.

Vinster och värdering

Vinsttillväxten i Stockholmsbörsens bolag är acceptabel med en mediantillväxt på 7-8 procent det senaste kvartalet. Värderingen är inte heller överdrivet hög, kring p/e 16-17 efter den senaste tidens nedgång. Värderingen är inte heller överdrivet hög i USA, som ligger något lägre än Stockholmsbörsen. 

Konjunktur och tillväxt

Konjunkturen är totalt sett bra, med en tillfredsställande och stabil global BNP-tillväxt. Konsumentsektorerna utvecklas dock bättre än industrisektorerna, beroende på svagare export/import, främst i USA och Kina. Till följd av valutafördelar, har konjunkturen i Europa en starkare trend än i USA, men USA fortsätter att ha en stark inhemsk konjunktur. Konjunkturen i Kina dämpas, men har fortfarande en tillväxt som ligger klart högre än Västvärldens. Den inhemska tillväxten i Kina är mycket stark. Japans tillväxt är dock svag och trendlös.

Valuta och inflation

Valutautvecklingen är fortfarande en viktig faktor. Stark USD och kinesisk Yuan håller nere exporten från USA och Kina, men valutautvecklingen är bra för eurozonen. Inflationen fortsatt låg i den ”gamla världens” länder. Låga energipriser drar ner. I gengäld är inflationen hög inom Emerging markets, mycket på beroende på valutautvecklingen. ”Serviceinflationen” fortsätter dock att ligga högt i USA och Europa.


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna: 

Vart är Kina på väg 2016-06-13
USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10