UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vad är en normal räntenivå?

09:20 / 24 augusti 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Vad är en normal räntenivå? 

Sverige har en tioårig obligationsränta på 0,1 procent, medan inflationen ligger på 1,0 procent. Realräntan är alltså minus 0,9 procent. Det är inte långsiktigt hållbart. Vad är då hållbart?

Global ränta

På global nivå (12 industriländer) ligger tioårsräntan idag på genomsnittligt 0,6 procent. Inflationstakten ligger på 0,5 procent. Den globala realräntan är alltså försumbar, vilket inte heller framstår som långsiktigt hållbart. Vidgar vi perspektivet och tar ett femårssnitt ökar den globala räntan till 2,0 procent och realräntan till 0,9. 

Realränta 60 år

Vidgar vi analysen och granskar realräntan för fyra olika länder de senaste 60 åren, kan konstateras att USA haft en genomsnittlig realränta på 2,4 procent, därtill ganska stabil. Sverige ligger också på 2,4 procent, men med mycket höga svängningar. Höginflationslandet Australien ligger på 2,8 procent, med ännu högre svängningar och Japan finns i andra änden, på 1,7 procent, också med höga svängningar. En svensk realränta på drygt 2 procent verkar därför ganska rimlig. Därför borde Sverige ha en tioårsränta idag på drygt 3 procent. 

Inflation konstant

Den mest uppseendeväckande effekten uppstår dock om vi granska perioden efter 1990. Redan 1994 var faktiskt den globala inflationstakten nere på 2 procent och höll sig kring detta riktmärke i nästan tjugo år. Trots denna inflationsstabilitet sjönk obligationsräntorna kraftigt, varvid realräntan dalade från drygt 5 procent 1990 till 2 procent 2010. Efter finanskraschen 2008 har både inflation och realräntor fallit ytterligare, vilket skapat dagens extrema situation. Det är ganska uppenbart att centralbankernas obligationsköp bidragit till detta.

Slutsats: Kraftig skevhet

Med utgångspunkt från studien borde därför en svensk realränta om drygt 2 procent vara en realistisk återställare när väl Riksbanken slutar med obligationsköpen. Om de därefter lyckas hålla inflationen på 1-2 procent, är en marknadsstyrd tioårig statsobligationsränta på 3-4 procent en rimlig prognos. Inte många börsplacerare tror på detta idag. 


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17
Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10