UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

USA - in i väggen?

11:13 / 7 juni 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

USA - in i väggen?

Fredagens statistik över sysselsättningen i USA ser ut som en rysare. En tillväxt i maj på mindre än en fjärdedel av normalnivån är dramatiskt. Har USA gått in i väggen?

Dollarna pressar

Den som tittar på exporttillväxten, industriproduktionen, liksom inköpschefernas index blir övertygad - ja. Där är trenden neråt. Både export och industriproduktion ligger lägre än för ett år sedan, medan inköpschefernas index ligger och balanserar på 50, vilket är nivån för tillväxt. Det är den starka dollarkursen som sätter press på dessa områden.

Starkt i övrigt

Däremot är de flesta andra indikatorer relativt starka. Detaljhandeln växer, liksom bil- och lastbilsförsäljningen. Nivåerna når inte rekord, men vittnar ändå om en stabil fart uppåt. Även bostadsbyggandet visar en stabil tillväxt kring 10 procent, men däremot bostadspriserna har dämpats något det senaste året. Där ligger faktiskt priserna idag något lägre än för ett år sedan.

Skuldsanering avklarad

Därtill verkar amerikanska konsumenter nu vara igenom skuldsaneringen efter 2008-kraschen. Nu följer skuldstocken BNP-tillväxten, vilket är ett uthålligt scenario, även om skuldsättningen i USA ligger klart högre än motsvarande i de stora europeiska länderna.

BNP växer

Allt detta resulterar i att det bredaste måttet på tillväxt, BNP-tillväxten, dalat något under det senaste året. Tillväxten ligger dock fortfarande på en god nivå, kring 2,0 procent, vilket är bättre än i de flesta länder i Europa.

Inflationen hot

Däremot är inflationen på väg upp och ligger på 1,1 procent i årstakt. Rensat för energieffekter ligger den dessutom stabilt kring 2 procent. Just den stigande inflationstakten är ju skälet till att Federal Reserve vill höja räntorna.  Det är nog inte troligt att en månads svag sysselsättningsstatistik får annat än en temporär effekt på dessa räntespekulationer.    

 


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna: 

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31
Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10