UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hur mår Kina?

09:26 / 7 oktober 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Hur mår Kina?

För ett halvår sedan gick det inte att undvika ett bombardemang av analyser och kommentarer kring Kinas utveckling. Normalt väldigt negativa. Nu hörs nästan ingenting. Är det bra?

BNP tillväxten stark

Den mest stabila siffran i hela Kinas makroekonomiska arsenal är BNP-tillväxten. Det visar en synnerligen stabil utveckling på ungefär 6,5 procent och där har tillväxten legat de senaste två åren. Det är visserligen tre gånger så högt som snittet för "de gamla" industriländerna, men mindre än halva nivån när "kinatåget" gick som snabbast. Stabiliteten i siffran gör det emellertid svårt att tro på beräkningarna, för den underliggande tillväxtstatistiken är allt annat än stabil. Fallet i industriproduktionens tillväxt har tillexempel planat ut på en årstillväxt av ungefär 5-6 procent och konsumtionen av elektricitet har snabbt vänt upp till nästan tio procent i årstakt. Samtidigt har oljekonsumtionen fortsatt att visa tillväxt, om än svagare än den kraftiga uppgång som registrerades förra året, när oljepriset föll. 

Börsen följer globalindex

För ett halvår sedan var det raset på Shanghaibörsen som skapade panik, men efter en botten i februari, har börsen lugnat ner sig och följer nu ganska väl amerikanska S&P index, alltså globalindex. Därtill har volatiliteten på Shanghaibörsen minskat dramatiskt. Det är också ett helt nytt scenario och väldigt positivt.

Valutan faller

Den kinesiska valutan var ytterligare ett orosmoment i början av året. Nedgången mot US-dollarn skapade panik och fick många att befara en Kinesisk devalveringspolitik. Den nya strategin, med kopplingar till ett flertal (okända) valutor, sågs som ett kvitto på att Kina behövde hjälp att stävja konjunkturnedgången. Men valutafallet har fortsatt utan någon panik på de finansiella marknaderna. Det är också positivt.

Exporten förbättras

Samtidigt förbättrar valutanedgången exportstatistiken. Exportfallet, som tidigare låg på 4-5 procent i årstakt, har nu planat ut straxt under nolltillväxt. Eftersom Kina, tillsammans med USA, är världens största exportnation, är detta en klart positiv konjunkturindikator. Likadant med importen. Där har fallet varit mer dramatiskt, vilket är naturligt med tanke på valutautvecklingen. Räknat i årstakt har importfallet legat på 15 procent, men har nu dämpats till ungefär 10 procent. Trenden är alltså rätt, men nivåerna är fortfarande obehagligt svaga. Positivt är dock att importen av konsumtionsvaror är starkare än producentvaror.

Bostäder överhettade

Slutligen kan konstateras att Kina nu fått ordentlig fart på bostadsområdet. Visserligen är det främst i de dyrare städerna (oftast större) som bostäderna stiger mest i pris och i de 3-4 största städerna är det överhettning. Samtidigt har bostadsbyggandet kommit tillbaka efter en sättning de senaste åren. Bostäder är därför den dolda potential, som kan få kinesisk tillväxtstatistik att överraska det närmaste året. På längre sikt är det dock här, som den största "bubbelrisken" också finns. Sänkta räntor och expansiv utlåning brukar normalt få den effekten. Däremot inte det närmaste året.  


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06
Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10