UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt?

09:38 / 11 juli 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Den prognostiserade vinsttillväxten enligt SME visar på låga förväntningar. Därför borde bolagen kunna överträffa denna ribba. Är detta bra eller dåligt?  


Fallande totalvinst

Summerar vi vinsten för skatt för ett 90-tal bolag i SME Direkts prognossammanställning, kan konstateras att vinsten förväntas falla med 2 procent, jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan. Det är överraskande låga förväntningar, mot bakgrund av att vinsten för helåret förväntas stiga med ungefär fem procent. Analytikerna har följaktligen lågt ställda vinstförväntningar inför Q2-rapporterna.

Mediantillväxten godkänd

Granskar vi däremot den prognostiserade mediantillväxten blir den 7 procent i årstakt, samtidigt som två tredjedelar av bolagen förväntas öka vinsten. Det är godkänt och mer i linje med helårsförväntningarna. Orsaken till den stora skillnaden har, som vanligt, att göra med utvecklingen i vissa storbolag. Summerar vi de tre bolag som väntas ha bäst respektive sämst vinstutveckling, förväntas dessa sex bolag ge en samlad vinstnedgång på 10 procent. Exkluderar vi dessa extrembolag blir vinsförändringen noll. Mediantillväxten på 7 procent visar också att mindre bolag generellt förväntas utvecklas klart bättre än de större. Det rimmar ganska bra med konjunkturutvecklingen, som ju är superstark i Sverige, en marknad som är viktigare för de mindre bolagen, än för de större.

Slutsats – låg dramatik

Slutsatsen blir att Q2-rapporterna inte borde komma med några stora överraskningar totalt sett. Eftersom kurserna också vandrat i sidled sedan den senaste rapportperioden, skulle det förvåna om juli skulle komma att bjuda någon större dramatik, i alla fall i jämförelse med vad som erbjuds på annat håll.  


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07
Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10