UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ohälsosam snabb tillväxt

09:14 / 31 maj 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Ohälsosam snabb tillväxt


Sveriges finansminister tycker är vår tillväxt är hälsosam. Det är faktiskt precis tvärtom. Sverige är snarare ett skenande tåg.

Fortsatt hög tillväxt

Sverige levererade en BNP-tillväxt per år på 4,2 procent för det första kvartalet i år, vilket var något lägre än kvartalet innan på 4,8 procent. Det skall dock noteras att årstillväxten för kvartalet innan samtidigt reviderades upp från 4,5 till 4,8 procent och att denna siffra kontinuerligt reviderats upp efter den första publiceringen för ett par månader sedan. Det troliga är därför att även denna senare kvartalssiffra kommer att revideras upp de kommande månaderna.

Det globala snittet

Som framgår av diagrammet har Sverige en tillväxt som är klart högre än det globala genomsnittet. Undantaget Kina på 6,7 procent, har inget av världens större länder en tillväxt som kommer ens i närheten av Sveriges. Som jämförelse kan nämnas att USA ligger på 2,0 procent och Tyskland på 1,6. Därtill har den globala tillväxten bromsat något de senaste två kvartalen, även om den håller sig på en totalt sett god nivå. 

Kraftfull acceleration

Det kan också noteras att Sveriges acceleration de senaste två åren är extrem och påminner om uppgångstakter från bottennivåer, alltså efter tillväxtkrascher, som finanskraschen och IT-kraschen. Eftersom accelerationen sker från en nivå år 2014 som motsvarade det internationella snittet, kan konstateras att de krafter som Riksbanken släppt loss sedan dess är extrema. 

Ohälsosam tillväxt

Tvärtemot vad finansministern Magdalena Andersson påstår, är alltså inte detta en "hälsosam tillväxttakt", utan det omvända. Den överhettning vi nu är inne i kommer att bli mycket svår att kontrollera. Med tanke på att den extrema räntepolitiken relativt nyligen blivit än mer extrem, med utökade obligationsköp, framstår det inte heller som om någon ansvarig verkar intresserad av att stoppa detta framrusande tåg.


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna. 

Introducebolagen slår index 2016-05-20
Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10