UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men...

16:03 / 25 oktober 2016 Article

 

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men...

Vinsten i börsbolagen, efter att drygt 50 procent av börsvärdet lämnat rapport, är svårtolkad. I årstakt faller vinsten med 3 procent, men ändå slår merparten av bolagen analytikernas prognoser.

Ericsson sänker

Efter att 37 SME-bolag lämnat rapport, motsvarande drygt 50 procent av börsvärdet, kan konstateras att vinsten före skatt faller med 3 procent i årstakt (exkl goodwillnedskrivningar i Tele 2 och Sandvik). Eliminerar vi bolag med extremt bra respektive dålig utveckling kan konstateras att vinsten istället stiger med drygt 5 procent. Huvudförklaringen är att Ericssons dramatiska vinstfall exkluderats. Granskar vi slutligen medianvärdet ligger uppgången på hela 8 procent. Den goda mediantillväxten speglar en bättre utveckling i de mindre börsbolagen än i bjässarna. Ungefär två tredjedelar av bolagen ökar vinsten.

Något bättre än prognos

Summerar vi utfallet och jämför med analytikernas prognoser enligt SME, ligger utfallet 1,9 procent över. Drar vi bort de tre bolag med bäst respektive sämst utfall, överträffar kvarvarande bolag fortfarande förväntningarna med 1,4 procent. Även medianvärdet ligger på plus, med 1,6 procent och 57 procent av bolagen ligger över prognos. Även detta kvartal ser alltså bolagen ut att kunna överträffa analytikernas prognoser. Det är mycket positivt.

Försäljningen stiger

Granskar vi slutligen försäljningen kan konstateras att 62 procent av bolagen redovisar stigande försäljning, men trots det faller den summerade försäljningen med 2,7 procent. Det understryker den sämre utvecklingen i de största bolagen. Medianvärdet blir dock bättre, med plus 2,5 procent. Granskar vi försäljningsutfallet mot prognos blir bilden också ganska dålig. Visserligen har 51 procent av bolagen överträffat prognoserna, men summan ligger 0,4 procent under. Det är något sämre än förra rapportperioden. 

Bankerna i topp

På sektornivå kan konstateras att bankerna, som är börsens största vinstgivare, redovisar en vinsttillväxt på hela 21 procent och ett utfall mot prognos som ligger hela 9 procent över. Tvåa i storlek är verkstadssektorn, men där faller vinsten med 3 procent, samtidigt som utfallet mot prognos ligger 3,5 procent under. Nummer tre i storlek är IT/telekom, som redovisar ett vinstfall på 47 procent (median dock enbart minus 4), men där faktiskt utfallet mot prognos är positivt, med 2,7 procent.   

Slutsats: Mediokert, men med ljuspunkter

Rapportperioden är svårtolkad. Ericsson drar ner markant, medan bankerna drar upp. Totalt sett är vinsttillväxten medioker, men bolagen lyckas ändå överträffa förväntningarna. Den svåra frågan är om det verkligen går att mäta utvecklings exklusive de stora industribolagen, men inklusive de stora bankerna. Då ser det mycket bra ut. Annars är utvecklingen ganska ljummen


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  


Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10