UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blir Italien nästa offer?

09:38 / 7 juli 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Blir Italien nästa offer?

Nu höjs varnande röster för att Italien kommer att skapa nästa kaos inom EU, med konsekvenser liknande Brexit. Ett val i oktober är orsaken. 

Genomgripande förändringar

Valet gäller vissa långtgående förändringar i den italienska politiska beslutsapparaten. Om medborgarna röstar nej till dessa avgår med största sannolikhet premiärminister Renzi och landet kastas in i en politisk turbulens, liknande den i Storbritannien. En av orsakerna till denna extrema utveckling skulle vara att den Italienska ekonomin anses vara mycket svag.

Tillväxten återvänder

Det är dock svårt att hålla med om den bilden. De senaste två åren har den italienska ekonomin vänt upp. Förbättringen sker visserligen från en låg nivå, men den är bred och kommer parallellt med nedgången i räntenivån. Så sent som under 2012, i spåren av Grexitkrisen, låg de italienska statsräntorna extremt högt, kring 7-8 procent. Det pressade ekonomin. 

Positiva parametrar

Makrostatistiken visar dock på uppgång. BNP-tillväxten har gått från minus 3,0 till plus 1,0 procent i årstakt. Industriproduktionen har gått från minus 6 till plus 2 procent och detaljhandeln har stigit från minus 3 till plus 1 procent. Därtill har bilförsäljningen stigit explosionsartat, från minus 20 till plus 18 procent.

Sysselsättningen växer

Därtill växer sysselsättningen, samtidigt som inköpschefernas index utvecklas bra. Även i övrigt går de flesta viktiga konjunkturparametrar åt rätt håll. Bara bostadspriserna vandrar i sidled. Ovanpå det har ett historiskt italienskt problem helt försvunnit – hög inflation. Nu ligger inflationstakten på samma nivå som övriga industriländer. Följaktligen har räntenivån kommit ner till mycket låga nivåer, även om Tyskland har ännu något lägre.

Skuldsättningen överdrivs

Den italienska skuldsättningen kommenteras ofta i varnande termer. Statsskulden är en av de högsta av samtliga industrialiserade länder, men sällan nämns att skuldsättningen för hushållen ligger på en mycket låg nivå. Risken med den italienska skuldsättningen är därför överdriven. Det går inte att bara ensidigt stirra på staten.

Katastrofal börsutveckling

Däremot är den italienska börsutvecklingen en katastrof. Räknat från 1969, är totalavkastningen i lokal valuta bara 7 procent per år och i US-dollar faller den till 5 procent. Det kan jämföras med Stockholmsbörsens 13 procent per år (USD) och den amerikanska på 10 procent. Ofta hävdas att italienarnas eftersläpning beror på att företagen inte klarar av euron och konkurrensen från tyskarna. De behöver en egen valuta för att få devalveringshjälp. Den slutsatsen går dock inte att dra av kursutvecklingen. Den bästa börsperioden är nämligen efter det att euron införts, medan den sämsta är under 70- och 80-talet då inflationen var hög och italienska liran svag.

Slutsats: Överdriven rädsla

Slutsatsen blir att farhågorna för Italien känns överdrivna. Att landet, med den nuvarande ekonomiska utvecklingen, skulle råka ut för en Brexit-situation, som skulle få Italien att lämna euron och EU, framstår som extremt osannolikt. 


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01
Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10