UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Trög start på rapportperioden

08:51 / 25 oktober 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Trög start på rapportperioden

Vinsten i börsbolagen efter att ett tjugotal större bolag lämnat rapport är svårtolkad. Exklusive Ericsson stiger vinsten med 4 procent, inklusive detta surkart faller den med 7. Samtidigt är utfallet något bättre än analytikernas prognoser. 

Svårtolkad trend

Det började bra med bankerna och basindustrin, men sedan kom ytterligare ett 20-tal bolag med rapport för det tredje kvartalet och trenden vek ner. Summerar vi vinsterna blir vinstfallet 7 procent i årstakt, men exklusive Ericsson blir det en tillväxt på 4 procent. Vidgar vi analysen och exkluderar de tre bästa och de tre sämsta företagen kan konstateras att kvarvarande företag visar en vinsttillväxt på futtiga 1 procent. Granskar vi medianvärdet hamnar det på bara 2 procent. Trots den svaga tillväxten redovisar två tredjedelar av bolagen stigande vinster. Detta är visserligen bättre än förra rapportperioden, men ändå inte bra.

Bättre än prognos

Ännu mer förvillande är att två tredjedelar av bolagen redovisar ett utfall som överträffar analytikernas prognoser enligt SME. Summerar vi utfallet ligger det 1,1 procent över prognos och drar vi bort de tre bolag med bäst respektive sämst utfall, landar kvarvarande bolag 1,7 procent över prognos. Även medianvärdet ligger på plus med 2,8 procent. Även detta kvartal ser alltså bolagen ut att överträffa analytikernas prognoser. Det är mycket positivt, men ungefär i linje med utvecklingen under det förra kvartalet.

Försäljningen stiger

Granskar vi slutligen försäljningen kan konstateras att två tredjedelar av bolagen redovisar stigande intäkter, med sammanlagt drygt 4 procent. Det är klart bättre än förra rapportperioden. Granskar försäljningsutfallet mot prognos blir bilden mer blandad. Visserligen har ungefär två tredjedelar av bolagen överträffat prognoserna, men summan ligger 0,4 procent sämre än prognos, vilket är något sämre än förra rapportperioden. Däremot ligger medianvärdet på plus, men bara med 0,2 procent.

Halvfullt eller..?

Som efter förra rapportperioden är det svårt att veta om glaset är halvfullt eller halvtomt. Skall vi jubla åt överträffade förväntningar eller gråta över att vinsterna inte växer? Efter förra rapportperioden var svaret det första. Bättre än prognos får placerare att bli köpsugna.Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  


Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10